Søren Stampe, Interim Manager
Søren Stampe, Interim Manager

Med en bakgrund från företag såsom ISS och CBRE har Søren Stampe arbetat som Executive Interim Manager i över 15 år, främst i roller som COO eller Country Manager inom medelstora företag. Hans uppdrag har alltid varit fokuserade på förändringsledning och optimering av förändringsprocesser. Förutom sitt arbete som Executive Interim Manager är han även senior rådgivare och delägare i flera företag och sitter i flera styrelser. Han avslutade nyligen ett uppdrag som interim COO på Håndverksgruppen genom Nordic Interim Danmark.

Vi har talat med Søren om hans erfarenheter av att driva komplexa förändringar och vad som krävs för att nå framgång.

Varför har du valt en karriär som Executive Interim Manager?

“Jag kände att det började bli för ’corporate’, det var för mycket administration och internpolitik. Jag drivs av att vara operativ, hitta vägen framåt och driva den. Managementkonsulter kommer in och ger råd, men de genomför inte de actions som de föreslår, vilket ofta resulterar i att förändringarna aldrig genomförs. Fördelen med att arbeta som interim är att du både får sätta strategin och genomföra den tillsammans med ditt team! En annan stor fördel är att jag lär mig så mycket, med varje uppdrag utvecklar jag både min branschkunskap och mitt ledarskap och det är otroligt givande att dela med sig av det till organisationen.”

När Søren påbörjar ett nytt uppdrag är det första han gör att analysera den aktuella situationen. Vilka möjligheter och risker finns det, hur kommer det att finansieras och vilka är de möjliga lösningarna på de mest kritiska utmaningarna? Att driva en förändring är en betydande investering både ekonomiskt och i personal och om det misslyckas får det allvarliga konsekvenser för företaget.

Du har omfattande erfarenhet av att driva affärskritiska förändringar, hur säkerställer du en framgångsrik transformation?

“Ledarskap är det viktigaste av allt och mycket handlar om att använda de resurser som redan finns tillgängliga i företaget. Du måste gå ut i verksamheten och se situationen med egna ögon och prata med medarbetarna. Ofta finns lösningen redan där, de vet vad som inte fungerar och vad som behöver göras och det finns otrolig kunskap i företagen. Mycket handlar om att behålla fokus och fart, analysfasen måste vara snabb. Nästa steg är att förankra strategin med intressenter på olika nivåer i organisationen. Min uppgift som förändringsledare är att lyssna, förstå utmaningen, och hitta lösningen. Många förändringar är liknande och ledarskap är alltid nummer ett, men det finns alltid företags- eller branschspecifika saker som är viktiga, du kan inte tro att du kan veta och göra allt.

I ett av mina uppdrag arbetade man ineffektivt med kundprojekt och det tog för lång tid innan man fick betalt. Vi effektiviserade processerna med tydliga ansvarsområden och strukturer för fakturering och minskade projekttiden från över 100 till cirka 40 dagar, vilket också innebar att vi kunde fakturera kunden mycket snabbare.”

När man driver en transformation uppstår ofta oro och motstånd inom organisationen, hur hanterar du det?

“Du måste vara tydlig och transparent om varför förändringen är nödvändig och vad den innebär för varje individ. Det är viktigt att involvera intressenter och interna influencers. Kommunikation är mycket viktigt; du måste förstå individernas situation och vad förändringen betyder för dem. Att kommunicera tydligt och transparent, förklara varför vi genomför förändringen och vad den kommer att betyda för dem är avgörande för projektets framgång. En förändringsledare måste få alla att känna sig trygga och motiverade.”

Vad är den vanligaste orsaken till att ett förändringsprojekt misslyckas?

“Den vanligaste orsaken är att man är för snabb och inte identifierar det verkliga problemet. Men det kan också vara att vara för långsam. När man genomför en transformation har man en begränsad tid på sig, annars fortsätter alla att arbeta som tidigare. Det är viktigt att ha tålamod, göra en noggrann analys, ha konsensus i ledningsgruppen och förankra strategin med intressenter. Det är lätt att tro att alla är på samma sida och har nått samma förståelsenivå för projektet, vilket sällan är fallet.”

Varför bör man engagera en Executive Interim Manager för att driva en förändring i stället för att använda interna resurser?

“Ofta behöver man bara den specifika kunskapen om att leda förändring under själva förändringsprocessen. Om en intern resurs ska driva projektet samtidigt som den utför sina vanliga uppgifter är det mycket svårt att lyckas och den personen måste också ta hänsyn till internpolitiska frågor vilket man undviker med en interimare som kommer utifrån med en objektiv synvinkel.”