Executive Interim Management:
En flexibel och effektiv lösning för affärskritiska utmaningar

Executive Interim Management, ledarskap på C-nivå under en begränsad period, har blivit alltmer efterfrågat bland organisationer som behöver snabb tillgång till erfarna ledare för att hantera specifika utmaningar eller för att driva komplexa projekt. Denna form av ledarskap och implementering av nödvändiga initiativ erbjuder en flexibel och effektiv lösning för företag som har behov av en specifik kompetens här och nu, utan att binda upp sig med en permanent anställning.  

Snabb och flexibel tillgång till erfarna ledare

En av de främsta fördelarna med Executive Interim Management är tillgången till högkvalificerade och erfarna ledare på mycket kort varsel. Dessa personer har en gedigen bakgrund inom ledarskap och erfarenhet av att hantera komplexa affärsutmaningar inom sitt expertområde.

En annan fördel är flexibiliteten, i stället för att göra en permanent rekrytering kan företag engagera en Executive Interim Manager för en kortare period eller för ett specifikt projekt. Detta gör det möjligt för företag att mycket snabbt kunna anpassa sig till förändrade affärsbehov och ekonomiska förhållanden.

Ledarskap, analys och genomförande

Executive Interim Managers är väl förtrogna med att snabbt sätta sig in i nya företagskulturer och affärsmodeller. Deras breda erfarenhet och branschkunskap gör dem väl rustade att omedelbart bidra till företagets framgång och leverera resultat från första dagen. Genom sitt ledarskap, strategisk vägledning och operativt genomförande hjälper de företag att navigera genom förändringar och utmaningar samtidigt som de driver framgångsrika resultat.

En interimare kan även ta en viktig roll i att driva tillväxt och innovation inom företaget genom att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Deras erfarenheter från tidigare liknande situationer gör dem väl rustade att leda företaget genom förändringar och expansion, samtidigt som de säkerställer långsiktig hållbarhet, kompetensöverföring och framgång.

Fullt fokus på uppdrag och resultat

Executive Interim Managers löser utmaningar, genomför transformationer och säkerställer att rätt kompetens finns för den förändrings som behöver genomföras. En gemensam faktor för interimare är att de drivs av att leda och utveckla sina team, tar ett operativt ansvar och brinner för att leverera resultat och driva framgångsrik förändring.

Exempel på roller inom Executive Interim Management

  • CEO/VD/Koncernchef
  • CFO/Ekonomichef/Ekonomidirektör/Finance Manager
  • CIO/CTO (Chief Information Officer/Chief Technical Officer) / IT-chef/IT-direktör
  • CRO (Chief Restructuring Officer)
  • HR Direktör / Personalchef
  • COO Chief Operating Officer / Operativ chef
  • Programledare och projektledare för kritiska initiativ
  • Head of Business Control
  • Head of Supply Chain

Executive Interim Management är det bästa av två världar.

Med dagens intensiva utvecklingstakt behövs en flexibel organisation som har förmågan att reagera snabbt och effektivt på förändringar, hot och möjligheter. Det går allt snabbare och konkurrensen är global. Digitalisering kräver transformation, förändring och omfördelning av resurser.

Men vad gör du när det inte finns tid att rekrytera eller ekonomiskt utrymme för en traditionell managementkonsult? Lösningen för ett starkt växande antal företag inom både privat och offentlig verksamhet är Executive Interim Management. Med kort varsel får ni tillgång till en kvalificerad Interim Manager eller funktionell specialist. En erfaren ledare med senior profil som tar operationellt ansvar och fokuserar fullt på det fördefinierade uppdraget. Det är en kostnadseffektiv lösning som ger uppdragsgivaren optimal flexibilitet att genomföra de nödvändiga transformationerna.

Vi löser er utmaning

Har ni ett affärskritiskt kompetensbehov, saknar rätt ledarskap, behöver driva en transformation eller skapa tillväxt och resultat? Tillsammans med de mest erfarna Interim Executives på marknaden löser vi våra kunders utmaningar och stärker deras konkurrenskraft.

I 20 år har vi byggt och utvecklat Executive Interim Managementbranschen i Norden. Vi har omfattande erfarenhet av olika former av komplexa utmaningar som organisationer kan stå inför, och vi hjälper er genom att snabbt identifiera rätt Executive Interim Manager för att lösa era utmaningar.

Alla uppdrag är unika och vi tar en aktiv roll genom hela processen, från definition av uppdraget, tillsättning av rätt person, genomförande av uppdraget, kvalitetskontroll och uppföljning.