FAQ 2

Här samlar vi frågor och svar om Interim Management.

Hör gärna av dig om du undrar över något som du inte får svar på nedan!

Vanliga frågor om interimschefer och Interim Managers

Vad är en interimschef?

En interimschef är en person med lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändringar i en komplex miljö. Personen har en bakgrund inom näringslivet eller offentlig verksamhet och har valt att kliva av en fast roll för att i stället ta tidsbegränsade uppdrag.

Interim Management ger verksamheten tillgång till en mycket erfaren ledare när de egna resurserna inte räcker till vid en utmaning, kris eller vakans.

Läs om Interim Management.

Vad är skillnaden mellan en Interim Manager och en Managementkonsult?

Executive Interim Management står med ena benet i headhunting och andra benet i management consulting. Här har vi listat de största skillnaderna:

Interim ManagerManagementkonsult
Huvudfokus
Att genomföra och driva förändring för att nå operativa resultatAnalys, rådgivning, överföra best practice, designa lösningar och/eller driva program/projektledning
Erfarenhet
Baserar sitt genomförande främst på lång operativ erfarenhet, ledarskap och bransch/funktionell erfarenhet. I vissa fall med några års consulting i bottenBaserar sitt genomförande främst på metoder, processer och analys kombinerat med industriell/funktionell best practice som denne hämtar från konsultbolaget
Genomförande
Agerar som en del av din organisation, ofta med både budget och/eller P/L ansvarAgerar vid sidan av organisationen (ofta i program/projektform
Ålder
+40 beroende på bransch och funktionell bakgrundOftast 25-35
Lojalitet
Helt lojal med dig som uppdragsgivare och dina mål. Rapporterar till dig som om denna var anställd. Inga incitament till att sälja in fler Interim ManagersLojal med dig som uppdragsgivare, men också till sitt konsultbolag och dess affärsmål
När är en Interim Manager den bästa lösningen?

När du snabbt behöver få in en erfaren chef eller specialist inom ett specifikt område. Där rekrytering tar för lång tid och/eller klassiskt management consulting inte ger dig det hands-on genomförande av satt strategi som du behöver. Det kan handla om allt från att fylla en kritisk vakans, ställa om en verksamhet, i samband med digital transformation, expansion, utlandsetablering, avyttring av företag eller liknande. Grundbehovet som du vill få löst är att få hjälp av en eller flera handlingskraftiga ledare som operativt får saker att hända.

Läs om våra tjänster.

Vilka roller kan en interimschef fylla?

Interim CXO & Interim Executives

 • CEO/VD / Koncernchef
 • CFO/ Ekonomi- och Finansdirektör
 • CTO/ Teknisk direktör
 • CIO/ Informationsdirektör (IT)
 • COO/ Operativ chef
 • SVP / Vice direktör
 • Affärsområdeschef
 • VP Sales / Försäljningsdirektör
 • SVP Marketing / Marknadsföringsdirektör
 • SVP Operations / Driftschef /
 • R&D / Forskning och Utveckling
 • HR / Human Resources / Personaldirektör / Personalchef
 • Inköpschef/Purchasing Manager

Programledare & Projektledare

 • PMO / Head of Program Office / Programchef
 • Project Office Director
 • Senior Project Director / Senior Projektdirektör

Chef för nyckelfunktioner

Andra nyckelroller

Läs om våra tjänster.

Vilka roller tillsätter ni?

Vår huvudfokus är att lösa utmaningar kopplat till roller i företagsledande positioner, eller större initiativ/projekt som ägs av företagsledningen. Med åren har vi också utvecklat nätverk inom vissa specialistgrenar, samt med personer med bakgrund som managementkonsult och som har lång erfarenhet av att driva större komplexa program/projekt.

Läs om Executive Management.

Läs om PMO.

Läs om Funktionella Specialister.

Hur långt är ett uppdrag?

De flesta av våra uppdrag är direkt kopplade till ett större initiativ hos våra kunder och ofta sträcker sig uppdraget över 6–12 månader, i vissa fall betydligt längre. Det är vanligt att uppdragen blir förlängda.

Läs om hur vi jobbar.

Vad kostar det att anlita en Interim Manager?

Kostnaden för att engagera en Interim Professional via Nordic Interim beror helt och hållet på roll, situation samt uppdragets längd och omfattning. Som en fingervisning så är det avsevärt billigare än att hyra in en managementkonsult. Tillsammans går vi igenom utmaning och uppdrag och räknar fram ett ungefärligt spann på arvodesnivå för att kunna attrahera och engagera rätt person med rätt kaliber.

Vanliga frågor om Interim Management

Vad är Interim Management?

En Interim Manager är en person med lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändringar i en komplex miljö. Personen har en bakgrund inom näringslivet eller offentlig verksamhet och har valt att kliva av en fast roll för att i stället ta tidsbegränsade uppdrag. Om interimschefer.

Interim Management ger verksamheten tillgång till en mycket erfaren ledare när de egna resurserna inte räcker till vid en utmaning, kris eller vakans.

Exempel på typiska uppdrag inom Interim Management:

 • En CFO har slutat och man har inte en ersättare på plats. Man engagerar en interim CFO för att överbrygga gapet medan man rekryterar en permanent CFO. Då interimaren är överkvalificerad kan denne under sitt uppdrag se över processer och strukturer och lämna över en god fungerande verksamhet till den nya CFO:n.
 • Ett dotterbolag går dåligt och visar röda siffror. Man vet inte var problemet ligger. Nuvarande VD fungerar inte och har fått gå på dagen. En interim VD engageras för att analysera bolaget och ge tydlig och transparent information till styrelsen och driva en turnaround.

Vill du veta mer om vad Interim Management betyder, om det kan vara något för dig som ledare eller om det kan vara en lösning som passar ert företag?
Kontakta oss gärna!

Exempel på typiska uppdrag:

En finanschef har lämnat företaget och det finns ingen ersättare på plats. En tillfällig CFO anställdes för att överbrygga klyftan samtidigt som en permanent CFO rekryterades. Eftersom interimen var överkvalificerad gick han omedelbart igenom processer och strukturer och lämnade över en väl fungerande verksamhet till den nya finanschefen.

Ett dotterbolag presterade dåligt och visade röda siffror. Det var inte känt var problemet låg. VD:n fick gå på dagen. En tillfällig vd anlitades för att analysera bolaget och ge tydlig och transparent information till styrelsen. En turnaround genomfördes.

Vill du veta mer om vad Interim Management betyder, om det kan vara något för dig som ledare eller om det kan vara en lösning som passar ert företag?
Kontakta oss gärna!

Vad är det för skillnad på en Managementkonsult och en Interim Manager?

Executive Interim Management står med ena benet i headhunting och andra benet i management consulting. Här har vi listat de största skillnaderna:

Interim ManagerManagement Consultant
Huvudfokus
Att genomföra och driva förändring för att nå operativa resultatAnalys, rådgivning, överföra best practice, designa lösningar och/eller driva program/projektledning
Erfarenhet
Baserar sitt genomförande främst på lång operativ erfarenhet, ledarskap och bransch/funktionell erfarenhet. I vissa fall med några års consulting i bottenBaserar sitt genomförande främst på metoder, processer och analys kombinerat med industriell/funktionell best practice som denne hämtar från konsultbolaget
Genomförande
Agerar som en del av din organisation, ofta med både budget och/eller P/L ansvarAgerar vid sidan av organisationen (ofta i program/projektform
Ålder
+40 beroende på bransch och funktionell bakgrundOfta 25-35 år
Lojalitet
Helt lojal med dig som uppdragsgivare och dina mål. Rapporterar till dig som om denna var anställd. Inga incitament till att sälja in fler Interim ManagersLojal med dig som uppdragsgivare, men också till sitt konsultbolag och dess affärsmål
När är Interim Management den bästa lösningen?

När du snabbt behöver få in en erfaren chef eller specialist inom ett specifikt område. Där rekrytering tar för lång tid och/eller klassiskt management consulting inte ger dig den hands-on genomförandekraft som du behöver. Det kan handla om allt från att fylla en kritisk lucka, ställa om en verksamhet, i samband med digital transformation, expansion, utlandsetablering, avyttring av företag eller liknande. Grundbehovet som du vill få löst är att få hjälp av en eller flera handlingskraftiga ledare som operativt får saker att hända.

Vilka roller tillsätter ni?

Vår huvudfokus är att lösa utmaningar kopplat till roller i företagsledande positioner, eller större initiativ/projekt som ägs av företagsledningen. Med åren har vi också utvecklat nätverk inom vissa specialistgrenar, samt med personer med bakgrund som managementkonsult och som har lång erfarenhet av att driva större komplexa program/projekt. Se exempel på roller här.

Vilka roller är vanligast?

Vi arbetar med alla roller på C-level samt vissa specialistroller. Vanligast är CEO, CFO och Program-/Projektledare för större förändringsprocesser.

Är er urvalsprocess annorlunda än andra leverantörers?

Ja. Vi vet att våra kunder snabbt vill hitta en lösning och – kanske än viktigare – att de inte vill sitta i oändliga intervjuer eller själva söka bland CV:n för att hitta rätt kompetens och person. Vi nöjer oss inte med att matcha fram lämpliga och tillgängliga kandidater, utan arbetar intensivt under ca 1-2 veckor med att handplocka personer i våra nätverk i Sverige och internationellt. På så vis kan vi efter en mycket kort tid föreslå 2–3 personer med exakt relevant bakgrund för uppdraget.

Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?

Processen tar ca 2-4 veckor och inkluderar intervjuer med oss och med kund samt referenstagning.

Hur hanterar ni känslig information?

Konfidentialitet är en hederssak, både gentemot våra uppdragsgivare och Interim Managers. I början av varje samarbete enas vi med kunden om önskad nivå på konfidentialitet och vi använder oss ofta av ett NDA (non-disclosure agreement) innan vi talar med kandidater. Vi har lärt oss att detta i längden gynnar alla parter.

Har jag några garantier om jag anlitar er?

Om ett uppdrag inte skulle utvecklas som förväntat (vilket händer ytterst sällan) så finns det uppsägningsklausuler som vi hedrar. Dessa är uppdragsspecifika, men merparten har en månads uppsägning. Vi hjälper då naturligtvis kunden att hitta en ersättare med lika starka kvalifikationer. Nordic Interim har ansvarsförsäkringar för alla våra konsulter och vi låter alla våra interimare på ledande nivå teckna ett belastningsregisterintyg. Om våra kunder så önskar kan vi låta göra en komplett bakgrundskontroll till självkostnadspris.

Kan jag anställa interimaren efter avslutat uppdrag?

I våra avtal finns övergångsarvoden vid direktanställning av en Interim Manager reglerade. Vi har stor förståelse för att detta kan vara en win/win mellan våra kunder och Interim Professionals.

u003cmeta charset=u0022utf-8u0022u003eu003cmeta charset=u0022utf-8u0022u003eHur långt är vanligtvis ett uppdrag?

De flesta av våra uppdrag är direkt kopplade till ett större initiativ hos våra kunder och ofta sträcker sig uppdraget över 6–12 månader, i vissa fall betydligt längre. Det är vanligt att uppdragen blir förlängda.

Behöver jag betala ett startarvode?

Ja, vi tar ut ett mindre arvode vid uppstart av uppdraget.

Vad kostar en interimslösning?

Kostnaden för att engagera en Interim Professional via Nordic Interim beror helt och hållet på roll, situation samt uppdragets längd och omfattning. Som en fingervisning så är det avsevärt billigare än att hyra in en managementkonsult. Tillsammans går vi igenom utmaning och uppdrag och räknar fram ett ungefärligt spann på arvodesnivå för att kunna attrahera och engagera rätt person med rätt kaliber.

Vanliga frågor om att hyra en chef

Hur kontrollerar ni era kandidater?

Vi kontrollerar våra kandidater genom personliga möten eller videomöten där vi utvärderar personens karriär, ledarstil, kompetenser, personlighet etc. Vi tar referenser på alla slutkandidater, och om kunden så önskar gör vi även en bakgrundskontroll. Eftersom vi har lång erfarenhet av både chefsroller och executive search förstår vi vår kandidats bakgrund, erfarenheter, kompetenser och styrkor.

Vi strävar efter att ha regelbunden kontakt med våra interimschefer för att bygga långa och pålitliga relationer.

Läs mer om våra interimschefer.

Läs mer om Interim Management.

Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?

Processen tar ca två veckor och inkluderar intervjuer med oss och med kunden samt referenser.

Kan jag anställa interimaren efter avslutat uppdrag?

I våra avtal regleras övergångsavgifter för direktanställning av en interimschef. Vi har stor förståelse för att detta kan vara en win/win-situation för våra kunder och Interim Professionals.

Vilka roller arbetar ni med?

Vårt huvudfokus är att lösa utmaningar i företagsledningspositioner, eller större initiativ/projekt som styrs av företagsledningen. Under årens lopp har vi även utvecklat nätverk inom vissa specialistgrenar, samt med personer med managementkonsultbakgrund och som har lång erfarenhet av att driva större komplexa program/projekt. 

Läs mer om Executive Management.

Läs mer om Functional Specialists.

Läs mer om PMO/Projektledning.

u003cmeta charset=u0022utf-8u0022u003eVarför ska jag samarbeta med Nordic Interim?

Nordic Interim är Nordens största och ledande företag inom Interim Management. Vi har över 16 års erfarenhet av att lösa våra kunders utmaningar och med 11 partners i tre länder har vi omfattande kunskap om branscher, utmaningar, transformationer, managementkonsultation och att identifiera de bästa interimscheferna för varje situation. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor och vi arbetar med företag av alla storlekar. Vi är partner till både Interim Managers och våra kunder och är involverade under hela processen. Vi värnar om personlig kontakt. Tillsammans med Valtus AllianceTM kan vi även hjälpa våra kunder globalt.

Läs mer om Interim Management.

Läs artikel om när det är en god idé att hyra en chef.

Hur ser er process ut?

Våra kunder behöver snabbt hitta en lösning för att lösa affärskritiska utmaningar och problem. För det mesta behöver de en person på plats inom 2 veckor, men helst igår. Under mer än 16 år har vi förfinat och utvecklat vår process och vårt samarbete med kunder och interimschefer.

Vår process är indelad i fyra steg: Definiera uppdraget och nödvändiga färdigheter; Identifiering och Presentation av rätt interimschefer; Avtal, samt Uppdragsstart. Detta tar ungefär 2 veckor. Vi har ett omfattande nätverk av verifierade interimschefer kan snabbt hitta den perfekta matchningen mellan kund och Interim Manager.

Läs om vårt nätverk.

Är ni specialiserad inom en särskild bransch?

Nej, vi täcker, och har erfarenhet av, alla branscher inom kommersiella företag och offentlig sektor.

I vilka länder och områden ni tillsätta interimschefer?

Vi är aktiva och har ett nätverk i hela världen och hela Sverige.

Hur hanterar ni känslig information?

Konfidentialitet är en hederssak, både gentemot våra kunder och interimschefer. I början av varje samarbete kommer vi överens med klienten om önskad sekretessnivå, och vi använder ofta en s k NDA (sekretessavtal (Non Disclosure Agreement)) innan vi pratar med kandidaterna. Enligt vår erfarenhet gynnar detta alla parter.

Har jag några garantier om jag anlitar er?

Om ett uppdrag inte skulle utvecklas som förväntat (vilket sker extremt sällan) har vi uppsägningsklausuler. Dessa är uppdragsspecifika, men majoriteten har en månads uppsägningstid. Naturligtvis hjälper vi vår kund att hitta en ersättare med lika starka kvalifikationer. Nordic Interim har ansvarsförsäkring för alla interimare och för roller på ledande nivå begärs ett utdrag ur belastningsregistret. Vi kan också göra en fullständig bakgrundskontroll.

Vad kostar en interimslösning?

Kostnaden för att hyra en chef via Nordic Interim beror helt och hållet på roll, situation samt uppdrags längd och omfattning. Kortfattat är det betydligt billigare än att engagera en managementkonsult. Tillsammans går vi igenom utmaningarna och uppdraget och beräknar ett ungefärligt intervall av arvodesnivån för att kunna attrahera och engagera rätt person med rätt kaliber.

Debiterar ni ett startarvode?

Ja, vi tar ut ett mindre arvode vid uppstarten av ett uppdrag.

Vanliga frågor om interimsuppdrag och arbeta som Interim Manager

Vad är ett interimt uppdrag?

Interim Management är när en person med lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändringar i en komplex miljö hyrs in när de egna resurserna inte räcker till vid en utmaning, kris eller vakans. Uppdragen är generellt sett mellan 6-12 månader långa och kan vara exekutiva roller som CEO, CFO eller HR-Direktör, eller funktionella specialistroller såsom HR BP, Head of Business Control, eller projekt-/programledning etc.

Läs mer om Interim Management här.

Läs mer om interimschefer här.

Läs mer om Executive Management, PMO och Functional Specialists.

Hur blir jag en Interim Manager?

Om du vill arbeta som Interim Manager och vara en del av vårt nätverk, så kan du ladda upp ditt CV här på denna sida. Du är välkommen att kontakta någon av våra medarbetare om du har fler frågor. Du hittar alla medarbetare här.

Vilka Interim Managers är ni intresserade av?

Vi vill ständigt utöka vårt nätverk med mycket erfarna ledare som har arbetat inom sitt område i minst 15 år. Som en interimare, tar du inte ett karriärsteg uppåt i ett uppdrag utan du är snarare överkvalificerad och levererar från dag ett. Våra Interim Managers har roller såsom CEO, CFO, CIO, Head of Supply Chain, Project/Program Manager etc. Den gemensamma faktorn är att de har haft ledande roller på chefsnivå eller kritiska specialistroller.

Läs mer om interimschefer här.

Läs mer om vårt nätverk här.

Kan jag få ett uppdrag även om jag har en fast anställning med uppsägningstid?

Nej, alla våra uppdrag kräver en tillgänglighet på högst 2-4 veckor. Om du är intresserad av att arbeta som Interim Manager men har en fast anställning så är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur det går till.

Vilken bakgrund behöver jag för att bli en Interim Manager?

Som Interimschef ska du ha haft ledande roller i minst 15 år, gärna på ledningsgruppsnivå. Du måste ha en mycket stark erfarenhet av att driva förändring och ledarskap i komplexa miljöer och situationer.

Läs mer om interimschefer här.

Behöver jag ha erfarenhet som Interim Management för att arbeta med er?

Nej, du behöver inte ha erfarenhet från interimsuppdrag. Det finns alltid ett första uppdrag! Du måste dock ha lång erfarenhet av ledande roller i ditt yrke.

Läs om Interim Management här.

Hur laddar jag upp mitt CV och meddelar min tillgänglighet?

Det enklaste sättet att ladda upp ditt CV på denna sida. Här kan du även meddela oss din tillgänglighet. Du kan också maila eller ringa någon av oss på Nordic Interim för en uppdatering. Du hittar alla anställda här.

Hur är jag synlig i Nordic Interims databas?

Alla kandidater i vår databas är sökbara på flera olika parametrar. När vi söker efter vissa roller eller kvalifikationer får vi automatiskt en bild av alla kandidater och deras CV. Eftersom det är viktigt för oss att ha en personlig relation med de interimare vi arbetar med har vi en bra överblick över våra kandidater.

Läs mer om hur vi jobbar och om våra processer här.

Jag bor inte i en storstad, kan jag samarbeta med er ändå?

Absolut, vi har uppdrag över hela Sverige.

Hur långt är ett interimsuppdrag?

Vanligtvis 6-12 månader men det kan vara längre.

Hur bokar jag ett personligt möte med er?

Du kan antingen ladda upp ditt CV på vår hemsida och informera oss om att du vill ha ett möte med oss, eller så kan du kontakta någon av våra konsulter direkt. Vi rekommenderar att du kontaktar Lena Haeger, Anette Ahlstedt eller Roger Henrysson i första hand. Du hittar dem här.

Artiklar och intervjuer

 1. Hur adderar en Interim Manager värde till en organisation?
 2. Intervju med Annika Muskantor, erfaren CFO
 3. Video om att integrera två företag

Läs alla artiklar här.