Hur vi jobbar

Inom två veckor har vi en Interim Professional på plats

Vi använder en väletablerad process som tar hänsyn till både kundernas och kandidaternas intressen. Sedan starten 2004 har vi utvecklat och förfinat vår process för att snabbt kunna identifiera de mest erfarna och tillgängliga interimscheferna, både nationellt och internationellt.

Processen

Fas 1: Definition  

 • Tillsammans med kunden definierar vår ansvariga partner uppdrags- och kravprofilen
 • Avtal om sekretessnivå
 • Budget samt överenskommelse om ersättning
 • Startarvode

Fas 2: Identifiering och Presentation   

 • Våra erfarna konsulter identifierar i vårt interna och externa nätverk de mest erfarna och tillgängliga interimscheferna enligt fastställd kravprofil
 • Presentation av 2-3 interimschefer
 • Kandidatintervjuer med Nordic Interims ansvariga partner och klient
 • Referenstagning
 • För VD- och CFO-roller begärs utdrag från Polisens belastningsregister

Fas 3: Villkor 

 • Avtal om ersättningsnivå för kandidaten, betalningsvillkor, villkor för uppsägning av avtal samt villkor för eventuell anställning av interimschefen
 • Teckna avtal med kund och interimschef

Fas 4: Uppdrag 

 • Uppdraget börjar 
 • Kontinuerlig uppföljning med klient och interimschef   

Fas 5: Avslut 

 • Uppdraget avslutas 
 • Debriefing med klient och interimschef

Vanliga frågor om att hyra en chef

Hur kontrollerar ni era kandidater?

Vi kontrollerar våra kandidater genom personliga möten eller videomöten där vi utvärderar personens karriär, ledarstil, kompetenser, personlighet etc. Vi tar referenser på alla slutkandidater, och om kunden så önskar gör vi även en bakgrundskontroll. Eftersom vi har lång erfarenhet av både chefsroller och executive search förstår vi vår kandidats bakgrund, erfarenheter, kompetenser och styrkor.

Vi strävar efter att ha regelbunden kontakt med våra interimschefer för att bygga långa och pålitliga relationer.

Läs mer om våra interimschefer.

Läs mer om Interim Management.

Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?

Processen tar ca två veckor och inkluderar intervjuer med oss och med kunden samt referenser.

Kan jag anställa interimaren efter avslutat uppdrag?

I våra avtal regleras övergångsavgifter för direktanställning av en interimschef. Vi har stor förståelse för att detta kan vara en win/win-situation för våra kunder och Interim Professionals.

Vilka roller arbetar ni med?

Vårt huvudfokus är att lösa utmaningar i företagsledningspositioner, eller större initiativ/projekt som styrs av företagsledningen. Under årens lopp har vi även utvecklat nätverk inom vissa specialistgrenar, samt med personer med managementkonsultbakgrund och som har lång erfarenhet av att driva större komplexa program/projekt. 

Läs mer om Executive Management.

Läs mer om Functional Specialists.

Läs mer om PMO/Projektledning.

Varför ska jag samarbeta med Nordic Interim?

Nordic Interim är Nordens största och ledande företag inom Interim Management. Vi har sedan 2004 erfarenhet av att lösa våra kunders utmaningar och i våra i tre länder har vi omfattande kunskap om branscher, utmaningar, transformationer, managementkonsultation och att identifiera de bästa interimscheferna för varje situation. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor och vi arbetar med företag av alla storlekar. Vi är partner till både Interim Managers och våra kunder och är involverade under hela processen. Vi värnar om personlig kontakt. Tillsammans med Valtus Group kan vi även hjälpa våra kunder globalt.

Läs mer om Interim Management.

Läs artikel om när det är en god idé att hyra en chef.

Hur ser er process ut?

Våra kunder behöver snabbt hitta en lösning för att lösa affärskritiska utmaningar och problem. För det mesta behöver de en person på plats inom 2 veckor, men helst igår. Under mer än 16 år har vi förfinat och utvecklat vår process och vårt samarbete med kunder och interimschefer.

Vår process är indelad i fyra steg: Definiera uppdraget och nödvändiga färdigheter; Identifiering och Presentation av rätt interimschefer; Avtal, samt Uppdragsstart. Detta tar ungefär 2 veckor. Vi har ett omfattande nätverk av verifierade interimschefer kan snabbt hitta den perfekta matchningen mellan kund och Interim Manager.

Läs om vårt nätverk.

Är ni specialiserad inom en särskild bransch?

Nej, vi täcker, och har erfarenhet av, alla branscher inom kommersiella företag och offentlig sektor.

I vilka länder och områden ni tillsätta interimschefer?

Vi är aktiva och har ett nätverk i hela världen och hela Sverige.

Hur hanterar ni känslig information?

Konfidentialitet är en hederssak, både gentemot våra kunder och interimschefer. I början av varje samarbete kommer vi överens med klienten om önskad sekretessnivå, och vi använder ofta en s.k. NDA (sekretessavtal (Non Disclosure Agreement)) innan vi pratar med kandidaterna. Enligt vår erfarenhet gynnar detta alla parter.

Har jag några garantier om jag anlitar er?

Om ett uppdrag inte skulle utvecklas som förväntat (vilket sker extremt sällan) har vi uppsägningsklausuler. Dessa är uppdragsspecifika, men majoriteten har en månads uppsägningstid. Naturligtvis hjälper vi vår kund att hitta en ersättare med lika starka kvalifikationer. Nordic Interim har ansvarsförsäkring för alla interimare och för roller på ledande nivå begärs ett utdrag ur belastningsregistret. Vi kan också göra en fullständig bakgrundskontroll.

Vad kostar en interimslösning?

Kostnaden för att hyra en chef via Nordic Interim beror helt och hållet på roll, situation samt uppdrags längd och omfattning. Kortfattat är det betydligt billigare än att engagera en managementkonsult. Tillsammans går vi igenom utmaningarna och uppdraget och beräknar ett ungefärligt intervall av arvodesnivån för att kunna attrahera och engagera rätt person med rätt kaliber.

Debiterar ni ett startarvode?

Ja, vi tar ut ett mindre arvode vid uppstarten av ett uppdrag.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.

Hantera dina cookie-inställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för grundläggande funktioner på webbplatsen att fungera. Grundläggande funktioner är till exempel cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på webbplatsen.

Statistiska cookies

För att veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att samla in statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.