Interim CFO i Stockholm

Vad kan en interim CFO tillföra ett företag?

En interim CFO leder en förändring, transformation, förvärv, hanterar ett nedläggningshot eller fyller en vakans när det nödvändigt att ha rätt kompetens och ledarskap. En interimschef med placering i Stockholm kan påbörja uppdraget direkt och för med sig ett tryggt ledarskap.

Interima ekonomichefer med minst 15 års erfarenhet

De interima CFO:er som vi samarbetar med i Stockholmsområdet har minst 15 års erfarenhet av operativt framgångsrikt ledningsgrupps- och förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Djup kompetens inom ekonomifunktionen, från redovisning, inklusive koncernredovisning, och rapportering, till business control, finansiering och implementering, är ett krav. Flertalet har erfarenhet av IPO:er, carve-outs, buy-outs etc. Alla våra interimare är verifierat goda ledare med vana av att hantera akuta situationer där leverans från dag ett är nödvändigt. Vi kan snabbt presentera de bästa tillgängliga CFO:er som finns på marknaden i Stockholm.

Eva Kaijser, Interim Manager

Det är där jag gör mest nytta. Ena dagen är jag i ett bolag som ligger i topp, och nästa dag är det en rekonstruktion. Det är det som driver mig.

Eva Kaijser, interim CFO i Stockholm, kliver in som Interim Manager när en CFO inte har tid eller kapacitet att genomföra exempelvis en IPO, förvärv eller rekonstruktion.

Varför ska man anlita en interim CFO?

Ett problem behöver lösas – att då engagera en interim CFO/ekonomichef är en trygg och kostnadseffektiv lösning. När verksamheten står inför en förändring, en turnaround, integration, implementering av nytt affärssystem, förvärv eller avyttringar kan en interimare driva projektet snabbt och med ett engagerat och motiverat team – med hållbara resultat. Ibland behöver man överbrygga en vakans och här kan en interim CFO snabbt komma in och säkerställa att ekonomifunktionen fortsätter fungera utan avbrott. 

En Interim Manager kan även gå in och stötta befintlig CFO i ett specifikt projekt eller delmoment. Våra kunder finns inom börsnoterade och privatägda bolag samt inom offentlig verksamhet. 

Genom att engagera en Interim Manager når verksamheten på kort tid snabba resultat i form av ökad tillväxt, genomförd förändring eller som stöd under den tid ni rekryterar en permanent CFO.

För en interim ekonomichef är det ofta viktigt att kunna få driva en förändring och se resultat.

Det som lockar mig med Interim Management är att driva förändring, ledarskap och att man tydligt ser resultatet av sitt arbete. Till skillnad från managementkonsulter är jag praktisk och driver förändring tillsammans med mina kollegor som en i teamet.

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på Stockholmsmarknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Nordic Interim har sedan 2004 erfarenhet av att, i nära samarbete med de bästa interimscheferna i Norden, stötta företag att genomföra kritiska projekt i tid och på budget. Genom vårt globala nätverk Valtus AllianceTM kan vi lösa era problem på alla lokala marknader.

Läs mer:

Om interim CFO.

Hur vi jobbar.

Om Interim Management.

Intervju med Annika Muskantor, erfaren interim CFO i Stockholm.

Intervju med Eva Kaijser, erfaren interim CFO i Stockholm.

Vanliga frågor om Interim CFO och interim ekonomichef

Vilka roller kan en Interim CFO fylla?
 • Finanschef
 • Head of Accounting/Head of Group Accounting/
 • Redovisningschef
 • Head of Business Control/Head of Group Business Control
 • Chef för Verksamhetskontroll
 • Project Lead IPO, Carve-Out or M&A
 • Treasury 
 • AML
 • Interim CFO
 • Interim Financial Manager/Director
 • Interim Finanschef /Ekonomi- och Finansdirektör
 • Interim Projektledare för specifika projekt såsom M&A, Börsintroduktion/IPO eller för att implementera nya processer
 • Interim Head of Business Control
När bör jag anlita en Interim CFO?
 • Vid en transformation eller turnaround
 • Vid en insolvenssituation
 • Vid M&A, integration, eller carve-out
 • Förberedelse och genomförande av IPO/Börsintroduktion
 • För att implementera nya processer och strukturer
 • När det uppstår kompetensbrist eller ledarskap saknas
 • När det behövs stöd vid specifika projekt
 • För att fylla en vakans
 • För att implementera nytt affärssystem
Varför ska jag välja att anlita en Interim CFO?

En interim CFO är ett säkert och kostnadseffektivt val när ditt företag står inför en förändring, turnaround, integrationer, implementeringar av nya affärssystem, förvärv eller avyttringar eller när du behöver fylla en vakans. En Interim CFO kan också kliva in och stödja den befintliga CFOn i ett specifikt projekt eller modul. Detta gäller både börsnoterade och privatägda företag samt offentlig verksamhet. Genom att anlita en interim CFO uppnår din verksamhet på kort tid snabba resultat i form av ökad tillväxt, genomförd förändring eller som stöd under den tid du rekryterar en permanent CFO.

Är ni specialiserade inom en särskild bransch?

Nej, vi täcker alla branscher i både privat och offentlig sektor.

Har ni Interim Managers över hela Sverige?

Ja, vi är aktiva och har ett nätverk i hela landet.