Interim CFO/Ekonomichef

Vad kan en interim CFO tillföra ert företag?

En interim CFO är en tillförordnad Ekonomichef som kan leda en förändring, transformation, förvärv, hantera ett nedläggningshot eller fylla en vakans när det nödvändigt att ha rätt kompetens och ledarskap. En interimschef kan påbörja uppdraget direkt och för med sig ett tryggt ledarskap och är van att driva och implementera förändringar.

Som interimschef går du in i verksamheter som står inför affärskritiska utmaningar och där rätt kompetens inte finns internt. Att arbeta som interim ekonomichef är det bästa av två världar: som en kvalificerad chef kliver du in i organisationen och tar operativt ansvar och fokuserar fullt ut på ett tydligt uppdrag.

Interim CFO i Stockholm

Läs mer om hur vi jobbar

Läs om Interim Management

En Interim CFO eller interim ekonomichef kan skapa förändring eller fylla en viktig roll vid sjukfrånvaro.

”Ena dagen är jag i ett bolag som ligger i topp, och nästa dag är det en rekonstruktion. Det är det som driver mig.”

Vilka spetskompetenser kan en interim ekonomichef erbjuda?

De Interim Managers som vi samarbetar med har minst 20 års erfarenhet av operativt framgångsrikt ledningsgrupps- och förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Djup kompetens inom ekonomifunktionen, från redovisning, inklusive koncernredovisning, och rapportering, till business control, finansiering och implementering, är ett krav. Flertalet har erfarenhet av IPO:er, carve-outs, buy-outs etc. Alla våra samarbetspartners är verifierat goda ledare med vana av att hantera akuta situationer där leverans från dag ett är nödvändigt.

Läs mer om interimschefer

Läs intervju med Niklas Hjelmsäter, erfaren interim CFO

Varför ska man anlita en interim CFO?

Ett problem behöver lösas – att då engagera en interim CFO/ekonomichef är en trygg och kostnadseffektiv lösning. När verksamheten står inför en förändring, en turnaround, integration, implementering av nytt affärssystem, förvärv eller avyttringar kan en interimare driva projektet snabbt och med ett engagerat och motiverat team – med hållbara resultat. Ibland behöver man överbrygga en vakans och här kan en interim CFO snabbt komma in och säkerställa att ekonomifunktionen fortsätter fungera utan avbrott. 

En Interim Manager kan även gå in och stötta befintlig CFO i ett specifikt projekt eller delmoment. Våra kunder finns inom börsnoterade och privatägda bolag samt inom offentlig verksamhet. 

Genom att engagera en Interim Manager når verksamheten på kort tid snabba resultat i form av ökad tillväxt, genomförd förändring eller som stöd under den tid ni rekryterar en permanent CFO.

Eva Kaijser, en av de interima CFO:er som vi har förmånen att samarbeta med, säger att ett exempel på ett interimsuppdrag kan vara när den nuvarande CFO:n inte har tiden eller erfarenheten av att driva, till exempel en IPO, ett förvärv eller en rekonstruktion. “Det är här som jag gör mest nytta.”

Läs om interim CFO i Stockholm

Läs hela intervjun med Eva Kaijser

Läs mer om när det är en god idé att engagera en Interim Manager

3 exempel när man kan behöva en interim CFO eller interim ekonomichef

1. För att driva en transformation

En CFO:s roll är ofta att skapa stabilitet i en större förändring, en transformation. En transformation kan innebära många olika saker, allt från att ändra affärsmodell, att gå in på nya marknader, eller att expandera eller anpassa en verksamhet till nya externa förutsättningar. Under alla transformationer måste företagets basrutiner och processer inom ekonomiområdet ändå fungera, något som är CFOns kärnansvar. CFOn har ofta även en strategisk roll vid sidan om VD:n och ledningsgruppen i att identifiera vilka stora förändringar som behöver göras, och i att det praktiska arbetet i själva genomförandet.

2. För att leda en turnaround

CFOns roll är ofta att leda arbetet när ett företag har lönsamhetsproblem. Genom kostnadsbesparingar och/eller intäktsförstärkningar.

Läs case study: “Finns det potential för lönsamhet?”

Läs case study: “Interim CFO ger förutsättning för ökad lönsamhet”

3. En interim CFO kan genomföra förvärv eller avyttringar

CFOns roll är ofta att leda arbetet med att utreda olika affärsmöjligheter, och att delta i eller leda arbetet med att förhandla med motparter i affärsuppgörelser och att därefter leder det interna arbetet med att till exempel integrera ett företagsförvärv.

Läs case study: “Framgångsrik integration av italiensk koncern”

Läs intervju med Owe Wedebrand, erfaren interim förändringsledare

Läs intervju med Simon Lönnvik, Investment Manager Karnell

Utvecklingen inom affärssystem går ständigt framåt, inte minst vad gäller digitala lösningar och automatisering av processer. En interim CFO vet hur utvecklingen ser ut, vad som krävs och tar ansvar för att införa nya system och/eller vidareutveckling. Att införa system som verkligen skapar mervärde och att kunna implementera utan att det skall ta för mycket energi och tid för organisationen är en konst.

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess. 

Nordic Interim har sedan 2004 erfarenhet av att, i nära samarbete med de bästa interimscheferna i Norden, stötta företag att genomföra kritiska projekt i tid och på budget. Genom vårt nätverk Valtus AllianceTM kan vi lösa era problem på alla lokala marknader.

Läs mer:

Hur vi jobbar

Våra tjänster

Om Interim Management

Läs intervju med Annika Muskantor, erfaren interim CFO

Läs case study: “Interim CFO skapar struktur och kvalitet”

Läs case study: “CFO-funktion lyft till ny nivå”

Läs case study: “Interim CFO ger förutsättning för ökad lönsamhet”

Vanliga frågor om Interim CFO och interim ekonomichef

Vilka roller kan en Interim CFO fylla?
 • Finanschef
 • Head of Accounting/Head of Group Accounting/
 • Redovisningschef
 • Head of Business Control/Head of Group Business Control
 • Chef för Verksamhetskontroll
 • Project Lead IPO, Carve-Out or M&A
 • Treasury 
 • AML
 • Interim CFO
 • Interim Financial Manager/Director
 • Interim Finanschef /Ekonomi- och Finansdirektör
 • Interim Projektledare för specifika projekt såsom M&A, Börsintroduktion/IPO eller för att implementera nya processer
 • Interim Head of Business Control
När bör jag anlita en Interim CFO?
 • Vid en transformation eller turnaround
 • Vid en insolvenssituation
 • Vid M&A, integration, eller carve-out
 • Förberedelse och genomförande av IPO/Börsintroduktion
 • För att implementera nya processer och strukturer
 • När det uppstår kompetensbrist eller ledarskap saknas
 • När det behövs stöd vid specifika projekt
 • För att fylla en vakans
 • För att implementera nytt affärssystem
Varför ska jag välja att anlita en Interim CFO?

En interim CFO är ett säkert och kostnadseffektivt val när ditt företag står inför en förändring, turnaround, integrationer, implementeringar av nya affärssystem, förvärv eller avyttringar eller när du behöver fylla en vakans. En Interim CFO kan också kliva in och stödja den befintliga CFOn i ett specifikt projekt eller modul. Detta gäller både börsnoterade och privatägda företag samt offentlig verksamhet. Genom att anlita en interim CFO uppnår din verksamhet på kort tid snabba resultat i form av ökad tillväxt, genomförd förändring eller som stöd under den tid du rekryterar en permanent CFO.

Är ni specialiserade inom en särskild bransch?

Nej, vi täcker alla branscher i både privat och offentlig sektor.

Har ni Interim Managers över hela Sverige?

Ja, vi är aktiva och har ett nätverk i hela landet.