Interim CTO

En interim CTO engageras vanligtvis när det finns behov av en specifik kunskap eller för att fylla en vakans i ett företags tekniska ledarskap.

En interim CTO tas vanligtvis in när ett företag genomgår en förändring eller transformation, som till exempel en integration eller ett förvärv, en förändring i den teknologiska riktningen eller under den tid en permanent CTO rekryteras. Med teknisk expertis och ledarskap leder en Interim Manager dessa förändringar och hjälper företaget att uppnå sina tekniska mål. Interimaren fokuserar på att leverera specifika projekt eller initiativ och arbetar nära med resten av ledningsgruppen för att säkerställa att tekniken stämmer överens med företagets strategi och mål för att hjälpa till att utveckla och implementera denna för framtiden.

”En interim CTO övervakar utvecklingen av ny teknik och säkerställer att företagets teknisk lösningar är i linje med och stöttar verksamhetens strategi och mål.”

Varför ska man engagera en interim CTO?

Interimschefer löser utmaningar, genomför transformationer och kan fylla en vakans eller sjukfrånvaro. Alla uppdrag är unika och genom att anlita en interim CTO får organisationen tillgång till en ledare som vet exakt vad ni behöver vid exakt rätt tidpunkt. En interimare är en snabb vitamininjektion för ett projekt eller ett specifikt uppdrag, fokuserar på uppgiften och säkerställer att den tekniska utvecklingen stöttar företagets mål, att ett tryggt ledarskap finns och att projekt slutförs i tid och enligt satt budget.

Läs mer om interimschefer

Vad kan en interim CTO bidra med?

 • Teknikstrategi: Utveckla och implementera teknikstrategin i linje med företagets strategi och mål.
 • Innovation: Att driva innovation genom att identifiera och utvärdera ny teknik som kan förbättra företagets produkter, tjänster och processer.
 • Produktutveckling: Övervaka utvecklingen av nya produkter, tjänster och plattformar, se till att de uppfyller de tekniska standarderna och levereras i tid.
 • Ledning: Hanterar funktionen, inklusive kompetensutvärdering, utbildning och mentorskap av tekniker.
 • Budgetering och PnL: Säkerställa att resurser allokeras effektivt och att avkastningen på investeringar maximeras.
 • Cybersäkerhet: Se till att företagets informationssystem är säkra och skyddar mot cyberhot.
 • Partnerskap och förvärv: Bygga och underhålla partnerskap med teknikleverantörer och utvärdera potentiella förvärv.
 • Branschexpertis: Är uppdaterad om de senaste tekniktrenderna.

Vill du veta mer?

När ska man anlita en interim CTO?

 • Vid behov av att sätta en strategi för hur tekniken ska stötta verksamhetens mål
 • För att implementera satta strategier
 • När affärskritiska projekt eller program ska genomföras
 • När det finns behov av att utveckla funktionen och sätta processer och strukturer
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro

Kvalitet, fokus och engagemang

Nordic Interim är sedan 2004 etablerad på en lokal och internationell marknad inom Interim Management med fokus på kvalitet, kompetens och implementering. Vi erbjuder exekutiva interimslösningar för kritiska och komplexa affärsutmaningar. I Sverige, Norden och övriga världen, inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Utöver ett globalt nätverk med Executive Interim Professionals så kan vi med vår egen ledarerfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet bidra med råd och kunskap genom hela processen, från analys och strategi till genomförande, utvärdering och uppföljning.

Vi finns med er längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa att uppdraget löper framgångsrikt.

Nordic Interim har lång erfarenhet av att, i nära samarbete med de bästa interimscheferna i Norden, stötta företag att genomföra kritiska projekt i tid och på budget. Genom våra majoritetsägare Valtus Group och vårt globala nätverk kan vi lösa era problem på alla lokala marknader.

Läs mer:

Om Interim Management.

Hur vi jobbar och våra processer.

Vanliga frågor om interim CTO

Vad kan en Interim CTO göra?
 • Analysera och sätta företagets teknikstrategi och utveckla och implementera strategin i linje med företagets mål.
 • Driva innovation genom att identifiera och utvärdera ny teknik som kan förbättra företagets produkter, tjänster och processer.
 • Leda produktutvecklingen genom att övervaka utvecklingen av nya produkter, tjänster och plattformar
 • Införa ett tryggt ledarskap inklusive kompetensutveckling, utbildning och coachning.
 • Säkerställa att resurser används effektivt.
 • Se till att företagets informationssystem är säkra och skyddar mot cyberhot.
 • Bygga och underhålla partnerskap med teknikleverantörer och utvärdera potentiella förvärv.
När kan jag behöva anlita en Interim CTO?
 • Vid behov av att sätta en strategi för hur tekniken ska stötta verksamhetens mål
 • För att implementera satta strategier
 • När affärskritiska projekt eller program ska genomföras
 • När det finns behov av att utveckla funktionen och sätta processer och strukturer
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro
Har ni interimschefer över hela Sverige?

Ja, vårt nätverk täcker hela Sverige.

Löser ni internationella uppdrag?

Ja. Tillsammans med de ledande och största interimsleverantörerna i 15 länder löser vi uppdrag över hela världen. Cirka 10% av våra uppdrag är internationella och det ökar från år till år. Det kan vara nordiska företag och organisationer som behöver hjälp globalt, eller internationella företag som behöver hjälp i Norden. Sedan 2020 ingår vi i franska Valtus-koncernen, den europeiska ledaren inom Interim Management.