Interim Försäljningschef

En interim Försäljningschef leder ett företags säljteam tryggt och säkert enligt verksamhetens strategi och mål.

Uppgifter inkluderar vanligtvis att sätta försäljningsmål, analysera data och säkerställa kompetensutveckling för säljare. En interim Försäljningschef kan även utveckla försäljningsstrategier för att öka intäkter och marknadsandelar, utvärdera prestationer och motivera teamet att nå satta mål. En intrimare kan vid behov bygga upp en försäljningsfunktion och sätta strukturer och processer för att ha en fungerande och framgångsrik affär och tillväxt. En vanlig uppgift är att leda specifika projekt där intern kompetens saknas.

En interim Säljchef är till stor hjälp när en verksamhet står inför en förändring, en expansion, lansering på nya marknader eller vid en turnaround. En Interim Manager kan även leda teamet vid en vakans eller sjukfrånvaro. Utan startsträcka kan interimaren starta omgående och för med sig erfarenhet, ett tryggt ledarskap och en vana av att driva och implementera förändringar.

Våra interima Försäljningschefer har minst 10-15 års erfarenhet av operativt framgångsrikt förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Förutom djup kunskap inom bland annat försäljning, marknadsföring och projektledning är alla våra Interim Managers verifierat goda ledare med vana av att hantera akuta situationer där det är nödvändigt att leverera resultat från första dagen. 

Varför välja att engagera en interim Säljchef?

En interim Försäljningschef är ett tryggt och kostnadseffektivt val när verksamheten har ett akut behov av att lösa ett problem. En interimare kan även gå in och stötta befintlig Säljchef i ett specifikt projekt eller delmoment. 

Vid en vakans så når man genom att välja en interimare snabba resultat och genomförda förändringar under tiden en permanent rollinnehavare rekryteras.

Läs mer om interimschefer

När ska man anlita en interim Försäljningschef?

 • När försäljningen viker
 • Vid en transformation
 • För att genomföra en marknadsanalys
 • För att sätta mål som överensstämmer med verksamhetens satta strategi
 • Vid expansion på nya marknader
 • För att införa strukturer och processer
 • För att bygga upp en framgångsrik säljfunktion
 • Vid oro/brist på ledarskap
 • Vid behov av stöttning i specifika projekt
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro

Vilka roller kan en interim Säljchef fylla?

Beroende på uppdragets komplexitet och bolagets storlek, kan en interim Säljchef även gå in i roller såsom:

 • Försäljningschef
 • Marknadschef
 • Projektledare
 • Digitaliseringsprojekt
 • Sortiment
 • Bygga upp e-handel

Vill du veta mer?

Kvalitet, fokus och engagemang

Nordic Interim är sedan 2004 etablerad på både den lokala och internationella marknaden inom Interim Management med fokus på kvalitet, kompetens och implementering. Vi erbjuder exekutiva interimslösningar för kritiska och komplexa affärsutmaningar. I Sverige, Norden och övriga världen, inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Utöver ett globalt nätverk med Executive Interim Professionals så kan vi med vår egen ledarerfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet bidra med råd och kunskap genom hela processen, från analys och strategi till genomförande, utvärdering och uppföljning.

Vi finns med er längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa att uppdraget löper framgångsrikt.

Nordic Interim har sedan 2004 erfarenhet av att, i nära samarbete med de bästa interimscheferna i Norden, stötta företag att genomföra kritiska projekt i tid och på budget. Genom våra majoritetsägare Valtus Group och vårt globala nätverk kan vi lösa era problem på alla lokala marknader.

Läs mer:

Om Interim Management.

Hur vi jobbar och våra processer.

Intervju med Johanna Nilsson.

Vanliga frågor om interim Försäljningschef

Vad kan en Interim säljchef göra?
 • Analysera vikande försäljning, sätta strategi och driva den förändring som krävs för att vända trenden.
 • Bygga upp en säljfunktion.
 • Sätta strukturer och processer.
 • Leda och driva specifika projekt när intern kompetens saknas.
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro.
 • Bygga upp e-handel
 • Digitalisera försäljningsfunktionen
När kan jag behöva anlita en Interim Försäljningschef?
 • När företagets försäljning viker.
 • Vid en transformation.
 • För att genomföra en marknadsanalys.
 • Vid expansion på nya marknader.
 • För att sätta strukturer och processer.
 • Vid brist på ledarskap.
 • Vid brist på intern kompetens/behov av stöttning i specifika projekt.
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro.
Vilka roller kan en Interim säljchef ta sig an?
 • Försäljningschef
 • Marknadschef
 • Projektledare
Har ni interimschefer över hela Sverige?

Ja, vårt nätverk täcker hela Sverige.

Löser ni internationella uppdrag?

Ja. Tillsammans med de ledande och största interimsleverantörerna i över 15 länder löser vi våra kunders utmaningar på alla marknader. Cirka 10% av våra uppdrag är internationella och det ökar från år till år. Det kan vara nordiska företag och organisationer som behöver hjälp globalt, eller internationella företag som behöver hjälp i Norden. Sedan 2020 ingår vi i franska Valtus-koncernen, den europeiska ledaren inom Interim Management.