Interim HR-chef

HR-funktionen är allt viktigare för att företag ska kunna nå sina långsiktiga mål

En interim HR chef ska visa på ett tryggt ledarskap

”De interima HR-chefer som vi samarbetar med har minst 20 års erfarenhet från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext.”

Att leda omorganisationer, expandera internationellt eller rekrytera rätt kompetens är områden där HR spelar en allt viktigare roll. En interim HR Manager kan starta omgående, levererar resultat från första dagen, för med sig erfarenhet, ett tryggt ledarskap och implementerar satt strategi. Våra interima HR-chefer har minst 20 års erfarenhet av operativt framgångsrikt ledningsgrupps- och förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Att ha en gedigen erfarenhet av organisationsförändringar och förbättringsarbete tillsammans med mycket goda ledaregenskaper, är ett krav vi har på de interimare vi samarbetar med.

Läs mer om Interim Management

Varför välja att engagera en interim HR-chef?

En Interim Manager inom HR är ett tryggt och kostnadseffektivt val när er verksamhet står inför en tillväxtresa eller en omorganisation, eller när man behöver fylla en vakans. Interimaren kan även gå in och stötta befintlig ledning i ett specifikt projekt eller delmoment. 

Genom att engagera en expert når er verksamhet på kort tid snabba resultat i form av genomförda hållbara förändringar eller som stöd under den tid ni rekryterar en permanent HR-chef. 

HR-chefen har en mycket viktig funktion i alla typer av verksamheter. En interim HR-chef är till stor hjälp när en verksamhet står inför en förändring, internationalisering, för att bringa reda i oreda, vid en vakans eller när det nödvändigt att ha rätt kompetens ombord. Som Interim Manager kan han/hon starta omgående och för med sig erfarenhet, ett tryggt ledarskap och implementering.

Läs mer om interimschefer

En interim HR kan ingå i ledningsgruppen.

”HR-funktionen har gått från att vara en administrativ funktion till att bli en affärskritisk funktion med plats i ledningsgruppen.”

Exempel på ett interimsuppdrag inom HR

En tillverkande industrikoncern var tvugna att avveckla en fabrik med 200 anställd. Under en kort period hade man haft fem olika HR-chefer, rutiner och processer saknades och det var problem med löneutbetalningarna. Personalen var upprörd och omotiverad och det fanns en stor oro kring vad som skulle hända dem på individnivå. Den interima HR-chefen som engagerades började med att prata med alla anställda och se till att all information nådde ut i verksamheten. Enklare strukturer kom snabbt på plats och löneutbetalningarna rättades till. Ett starkt och nära samarbete med facket, kommunen och det lokala näringslivet ledde till att nästan alla anställda hittade nya arbeten. Trivseln och produktionen ökade under den sista perioden och fabriken kunde framgångsrikt avvecklas i tid.

När ska man anlita en interim HR-chef?

  • Vid en omorganisation 
  • Vid integration 
  • Vid tillväxt eller neddragningar/nedläggningar
  • Vid oro i verksamheten/brist på ledarskap
  • Vid behov av stöttning i specifika projekt
  • Vid en vakans eller sjukfrånvaro

Vilka roller kan en interim expert inom HR fylla?

Beroende på uppdragets komplexitet och bolagets storlek, kan en interim HR-chef även gå in i roller såsom:

  • Interim HR BP
  • Projektledare

Vill du veta mer?

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Kvalitet, kraft och engagemang

Nordic Interim har sedan 2004 etablerat en kvalificerad och global verksamhet inom Interim Management med fokus på kvalitet, kompetens och genomförandekraft. Vi erbjuder exekutiva interimslösningar på kritiska och komplexa affärsutmaningar. I Sverige, Norden och övriga världen, inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Utöver ett globalt nätverk med Executive Interim Professionals så kan vi med vår egen ledarerfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet bidra med råd och kunskap genom hela processen, från analys och strategi till genomförande, utvärdering och uppföljning.

Läs mer om hur vi jobbar och våra processer

Läs vår intervju med Lena Bjurner

Läs vår intervju med Fredrik Hillelson