Interim HR-Chef

HR-funktionen är allt viktigare för att företag ska kunna nå sina långsiktiga mål och ingår ofta i ledningsgruppen.

HR har en allt mer strategisk och affärsnära roll. Att leda omorganisationer, expandera internationellt, ta fram en successionsstrategi eller rekrytera rätt kompetens är områden som är kritiska för företagets framgång. En interim HR-Chef eller HR-Specialist kan starta omgående, levererar resultat från första dagen, för med sig erfarenhet och ett tryggt ledarskap. De interima HR-Chefer som vi samarbetar med har minst 15 års erfarenhet av operativt framgångsrikt ledningsgrupps- och förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext.

Läs mer om Interim Management.

En interim HR chef ska visa på ett tryggt ledarskap

“De interima HR-chefer som vi samarbetar med har minst 15 års erfarenhet från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext.”

Vad kan en interim HR-Chef tillföra?

En Interim Manager är ett tryggt och kostnadseffektivt val när verksamheten står inför en kritisk förändring och rätt kompetens saknas internt. Det kan vara vid tillväxt, lansering på nya marknader, en omorganisation, eller när man behöver fylla en vakans. En interimare kan också gå in och stötta den befintliga HR-chefen i ett specifikt projekt eller delmoment. Genom att engagera en expert når verksamheten på kort tid snabba resultat i form av genomförda och hållbara förändringar.

En interim HR kan ingå i ledningsgruppen.

“HR-funktionen har gått från att vara en administrativ funktion till att bli en affärskritisk funktion med plats i ledningsgruppen.”

Exempel på ett interimsuppdrag inom HR

En tillverkande industrikoncern var tvungna att avveckla en fabrik med 200 anställda. Under en kort period hade man haft fem olika HR-Chefer, rutiner och processer saknades och det var problem med löneutbetalningarna. Personalen var upprörd och omotiverad och det fanns en stor oro kring vad som skulle hända dem på individnivå. Den interima HR-Chefen som engagerades började med att prata med alla anställda och se till att all information nådde ut i verksamheten. Enklare strukturer kom snabbt på plats och löneutbetalningarna rättades till. Ett starkt och nära samarbete med fack, kommunen och det lokala näringslivet ledde till att nästan alla anställda hittade nya arbeten. Trivseln och produktionen ökade under den sista verksamhetsperioden och fabriken kunde framgångsrikt avvecklas i tid.

Läs vår intervju med Lena Bjurner, fd. Generalsekreterare för Sveriges HR-Förening.

När ska man anlita en interim HR-chef?

 • Vid en omorganisation 
 • Vid en integration 
 • Vid internationell expansion
 • Vid tillväxt eller neddragningar/nedläggningar
 • Vid oro i verksamheten/brist på ledarskap
 • Vid behov av stöttning i specifika projekt
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro

Vilka roller kan en Interim Manager inom HR fylla?

Beroende på uppdragets komplexitet och bolagets storlek, kan en interim HR-chef även gå in i roller såsom:

 • Interim HR-Chef
 • Interim HR BP
 • Interim Projektledare

Vill du veta mer?

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa ett framgångsrikt och hållbart uppdrag.

Kvalitet, fokus och engagemang

Nordic Interim har sedan 2004 en kvalificerad global verksamhet inom Interim Management med fokus på kvalitet, kompetens och implementering. Vi erbjuder exekutiva interimslösningar på kritiska och komplexa affärsutmaningar. I Sverige, Norden och övriga världen, inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Utöver ett globalt nätverk med Executive Interim Professionals så kan vi med vår egen ledarerfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet bidra med råd och kunskap genom hela processen, från analys och strategi till genomförande, utvärdering och uppföljning.

Läs mer om hur vi jobbar och våra processer

Läs vår intervju med Fredrik Hillelson, VD för Novare Human Capital och Novare Executive Search 

Vanliga frågor Interim HR och Interim HR-chef

Vad kan en Interim HR-Chef göra?
 • Rekrytering
 • Ansvara för personalresurser
 • Ansvara för internutbildning och onboarding
 • Ansvara för successionsplanering
 • Bygga en HR-organisation och sätta strukturer och processer
 • Leda en omorganisation
 • Leda HR-arbetet vid internationell expansion eller förvärv och integrering
 • Fylla en vakans
 • Stötta företagets HR-Chef i projekt
När kan jag behöva anlita en interim HR-Chef eller HR BP?
 • Vid omorganisation 
 • Vid integration 
 • Vid tillväxt eller neddragningar/nedläggningar
 • Vid oro i verksamheten/brist på ledarskap
 • Vid behov av stöttning i specifika projekt
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro
 • När strukturer och processer behöver sättas
Vilka roller kan en Interim HR ta sig an?
 • Interim HR-Chef
 • Interim HR BP
 • Interim Projektledare