Interim Kommunikationschef

Marknadens främsta interimschefer

“Det är avgörande för en verksamhet att ha en väl fungerande kommunikation mot ägare, intressenter, kunder och medarbetare. Saknas kompetensen internt kan en interim Kommunikationschef skapa trygghet och säkerställa hållbara och långsiktiga resultat.”


En interim Kommunikationschef arbetar både strategiskt och operativt

En interim Kommunikationschef leder och ansvarar oftast både företagets externa och interna kommunikation – en central roll i alla organisationer. Rollen omfattar vanligtvis ett brett ansvar som till exempel att ta fram en strategisk kommunikations- och kriskommunikationsplan, att sätta och samordna budskap, att arbeta med PR och IR, att i samarbete med ekonomifunktionen ta fram årsredovisningen samt att stötta chefer i deras kommunikation till organisationen och allmänheten.

En Kommunikationschef har flera viktiga ansvarsområden

 • Extern kommunikation
 • Intern kommunikation
 • Public Relations (PR)
 • Investor Relations (IR)
 • Krishantering

En Interim Manager kliver snabbt in och ger hållbara resultat från första dagen

När rätt kompetens saknas internt kan situationen snabbt bli ohållbar. Då är det en god idé att anlita en interim Kommunikationschef som direkt kan ta över och leda funktionen och kickstarta en förändring genom att sätta rätt strategi, rätt processer och rätt strukturer. Med lång erfarenhet av ledarskap får en interimare med sig sina medarbetare genom en förändring. De interima Kommunikationschefer som vi samarbetar med har alla en lång erfarenhet av att hantera olika typer av situationer, vet vad som behövs göras och ser till att det genomförs. På det sättet säkerställs att snabba resultat som är avgörande för verksamhetens framgång uppnås.

Söker du en interim Kommunikationschef?

Vi samarbetar med marknadens mest erfarna Interim Managers med rätt kompetens och ledaregenskaper för era behov.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vad är fördelen med att anlita en interim Kommunikationschef?

 • En interim Kommunikationschef har lång erfarenhet av att i samarbete med ledningen skapa och föra ut företagets budskap i alla kommunikationskanaler.
 • En interim Kommunikationschef har erfarenhet från liknande situationer och kan snabbt sätta sig in i den situation och/eller utmaning som ni befinner er i just nu.
 • En Interim Manager har förmågan att få med sig organisationen vid tuffa förändringsprocesser.
 • En interim Kommunikationschef är van vid att driva förändring och behöver inte ta hänsyn till internpolitik.
 • Vid en vakans säkerställer en interimare att kommunikationsfunktionen, kvalitén och ledarskapet bibehålls eller förbättras samt garanterar kontinuitet.
 • Vid behov av en nulägesanalys, en transformation eller komplexa projekt så kan en interim Kommunikationschef snabbt se vad som behöver göras och direkt implementera de nödvändiga åtgärderna.
 • En interim Kommunikationschef skapar, utvecklar och förbättrar processer och strukturer.

På vilket sätt kan en Interim Manager vara avgörande för en verksamhets framgång?

En Interim Manager är ett tryggt och kostnadseffektivt val när verksamheten står inför, till exempel, en förändring, tillväxtresa eller när en vakans behöver fyllas. En interim Kommunikationschef kan även gå in och stötta befintlig ledning i ett specifikt projekt eller delmoment. Detta ger ett starkt och snabbt fokus på uppgiften och på att genomföra de förändringar som krävs. En interimare har alltid mycket goda ledaregenskaper och har förmågan att få med sig organisationen även vid tuffa transformationer.

Läs mer här:

När ska man anlita en Interim Manager?

Om Executive Management.

Om Interim Management.

Kvalitet, fokus och engagemang

Nordic Interim är sedan 2004 etablerad på en lokal och internationell marknad inom Interim Management, med fokus på kvalitet, kompetens och implementering. Vi erbjuder exekutiva interimslösningar för kritiska och komplexa affärsutmaningar. I Sverige, Norden och övriga världen, inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Utöver vårt nätverk med Executive Interim Professionals så kan vi med vår egen ledarerfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet bidra med råd och kunskap genom hela processen, från analys och strategi till genomförande, utvärdering och uppföljning.

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera situation och behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa att uppdraget löper framgångsrikt.

Läs mer om hur vi jobbar och om våra processer.

Vill du veta mer om marknad, inköp, supply chain eller Interim Executives?
Kontakta oss idag!
08-503 855 00 / info@nordicinterim.com

Vanliga frågor om Interim Kommunikationschef

Vad är en interim kommunikationschef?

En interim Kommunikationschef leder och ansvarar oftast både företagets externa och interna kommunikation – en central roll i alla organisationer. Rollen omfattar vanligtvis ett brett ansvar som till exempel att ta fram en strategisk kommunikations- och kriskommunikationsplan, att sätta och samordna budskap, att arbeta med PR och IR, att i samarbete med ekonomifunktionen ta fram årsredovisningen samt att stötta chefer i deras kommunikation till organisationen och allmänheten.

Vilka roller kan en interim kommunikationschef fylla?
 • Extern kommunikation
 • Intern kommunikation
 • Public Relations (PR)
 • Investor Relations (IR)
 • Krishantering
Varför ska jag anlita en interim kommunikationschef?
 • En interim Kommunikationschef har lång erfarenhet av att i samarbete med ledningen skapa och föra ut företagets budskap i alla kommunikationskanaler.
 • En interim Kommunikationschef har erfarenhet från liknande situationer och kan snabbt sätta sig in i den situation och/eller utmaning som ni befinner er i just nu.
 • En Interim Manager har förmågan att få med sig organisationen vid tuffa förändringsprocesser.
 • En interim Kommunikationschef är van vid att driva förändring och behöver inte ta hänsyn till internpolitik.
 • Vid en vakans säkerställer en interimare att kommunikationsfunktionen, kvalitén och ledarskapet bibehålls eller förbättras samt garanterar kontinuitet.
 • Vid behov av en nulägesanalys, en transformation eller komplexa projekt så kan en interim Kommunikationschef snabbt se vad som behöver göras och direkt implementera de nödvändiga åtgärderna.
 • En interim Kommunikationschef skapar, utvecklar och förbättrar processer och strukturer.