Interim Management

Varför är Interim Management en effektiv lösning?

En Interim Manager är en erfaren ledare med resultatfokus. När en organisation saknar en resurs eller rätt kompetens för ett projekt, förändring, en specifik kritisk utmaning eller vakans, är Interim Management en trygg, snabb och kostnadseffektiv lösning. En interimare anlitas för en tidsbegränsad period och kommer in i er organisation med mycket kort varsel. På det här sättet får ni tillgång till en mycket erfaren och hands-on ledare eller funktionell specialist.

Fokus ligger på att skapa förbättring och att driva förändring.


En Interim Manager driver förändring eller fyller en vakans

En Interim Manager har lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändring i en komplex miljö. Med en bakgrund från privat eller offentlig sektor, har han/hon valt att kliva av en permanent roll för att ta sig an tidsbegränsade uppdrag för att dela med sig av sin erfarenhet och skapa långsiktiga resultat.

Förändring är fokus för nästan alla uppdrag. Att gå in i ett uppdrag med ett tydligt mål är det som triggar en interimare. En gemensam faktor är att de drivs av att leda och utveckla sitt team/teams och är inte rädda för att rulla upp ärmarna och arbeta hands-on då de flesta uppdrag kräver att man arbetar både operationellt och strategiskt.

Läs mer om våra interimschefer här

Interim Management är det bästa av två världar.

Med dagens intensiva utvecklingstakt behövs en flexibel organisation som har förmågan att reagera snabbt och effektivt på förändringar, hot och möjligheter. Det går allt snabbare och konkurrensen är global. Digitalisering kräver transformation, förändring och omfördelning av resurser. Men vad gör du när det inte finns tid att rekrytera eller ekonomiskt utrymme för en traditionell managementkonsult? Lösningen för ett starkt växande antal företag inom både privat och offentlig verksamhet är Executive Interim Management. Med kort varsel får du tillgång till en kvalificerad Interim Manager eller funktionell specialist. En erfaren ledare med senior profil som tar operationellt ansvar och fokuserar fullt på det fördefinierade uppdraget. Det är en kostnadseffektiv lösning som ger uppdragsgivaren optimal flexibilitet att genomföra de nödvändiga transformationerna.

Läs om interimschefer här

7 exempel på typiska interimsuppdrag

1. CFO:n har lämnat företaget och det finns ingen ersättare på plats.

Beslutet fattades att engagera en interim CFO för att överbygga vakansen under tiden man genomförde en permanent rekrytering. Då interimaren är överkvalificerad kunde denne även se över processer och strukturer under uppdragets gång och lämna över en väl fungerande verksamhet till den nye CFO:n.

Läs vår intervju med Annika Muskantor här

2. Ett dotterbolag presterar dåliga resultat och röda siffror.

Man vet inte var problemet ligger. Nuvarande CEO fungerar inte och en interim CEO anlitas för att analysera verksamheten och ge tydlig och transparent information till ledning och styrelse. Den interima CEO:n genomför en turnaround av bolaget.

Läs vår artikel av Owe Wedebrant och Björn Henriksson här

3. Ett komplext infrastrukturprojekt ska implementeras och det saknas rätt kompetens inom projektledning internt.

En person som tidigare har drivit och lett stora och komplexa infrastrukturprojekt behövs. Uppdraget innebär hantering av många stakeholders , en strikt budget och tidsplan samtidigt som den dagliga verksamheten ska flyta på utan större störningar. En interim Project Managment Officer (PMO) som har gjort samma resa flera gånger tidigare och som har mycket god branschkännedom, ett mycket gott ledarskap och som arbetar operationellt anlitas.

Läs mer om PMO

Läs vår intervju med Peter Axelsson

4. En fabrik ska flyttas från Sverige till Polen.

En interim Fabrikschef/Operations Manager engageras för att stänga ner verksamheten i Sverige på bästa möjliga sätt för alla parter medan produktionen fortsätter fram till sista dagen. Interimaren säkerställer att mark är köpt eller hyrd, maskiner är flyttade och personal med rätt kompetens är rekryterad. Produktionen i Polen etableras och tas i drift enligt budget och tidsplan.

Läs en case study om produktionsflytt här

5. Ett familjeföretag förvärvas av ett PE-företag med starka tillväxtambitioner.

Nuvarande ledning och ägare har inte förmågan att driva den tillväxt som krävs och en interim CEO med säljbakgrund engageras. Interimaren leder snabbt en expansion. När målet enligt affärsstrategin är nått kan en ny, eventuellt mer junior CEO ta över en välfungerande verksamhet.

Läs vår intervju med Simon Lönnvik, Karnell, här

6. Ett företag saknar rätt ledarskap och personalen är omotiverade och saknar engagemang.

En stor del av personalen har varit mycket länge inom företaget och motsätter sig nya och mer effektiva sätt att arbeta. För att öka produktionen och effektiviteten, förbättra ledarskapet och företagskultur anlitas en interim HR-Chef för att göra en kompetensanalys och stötta ledningen att arbeta med värderingar, ledarskapsutveckling och nya processer.

Läs vår intervju med Fredrik Hillelson om vikten av HR-rollen här

7. Företagets Group Business Controller är sjukskriven i minst sex månader.

Rollen är kritisk och en interim Group Business Controller är engagerad för att driva verksamheten tills ordinarie rollinnehavare är på plats igen.

Vad är skillnaden mellan Interim Management och Management Consulting?

Svaret är enkelt: en managementkonsult analyserar, ger råd och rekommenderar vad som behövs göras. En Interim Manager gör samma sak, men implementerar även de överenskomna aktiviteterna som en fullvärdig medlem i teamet och organisationen.

Läs mer om Interim Management här

Kvalitet, erfarenhet och engagemang.

Sedan 2004 har Nordic Interim arbetat med att stötta kunder med kvalificerade och internationella lösningar med fokus på kvalitet, erfarenhet och implementation. Vi erbjuder Executive Interim Management lösningar för kritiska och komplexa affärsutmaningar. I Sverige, Norden och i resten av världen, för både provat och offentlig sektor.

Utöver ett vårt nätverk av Executive Interim Professionals kan vi med vår egen erfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet bistå med råd och kunskap genom hela processen, från analys till genomförande, utvärdering och uppföljning.

Läs mer om våra processer här

Vanliga frågor om Interim Management

Vad är Interim Management?

En Interim Manager är en person med lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändringar i en komplex miljö. Personen har en bakgrund inom näringslivet eller offentlig verksamhet och har valt att kliva av en fast roll för att i stället ta tidsbegränsade uppdrag. Om interimschefer.

Interim Management ger verksamheten tillgång till en mycket erfaren ledare när de egna resurserna inte räcker till vid en utmaning, kris eller vakans.

Exempel på typiska uppdrag inom Interim Management:

  • En CFO har slutat och man har inte en ersättare på plats. Man engagerar en interim CFO för att överbrygga gapet medan man rekryterar en permanent CFO. Då interimaren är överkvalificerad kan denne under sitt uppdrag se över processer och strukturer och lämna över en god fungerande verksamhet till den nya CFO:n.
  • Ett dotterbolag går dåligt och visar röda siffror. Man vet inte var problemet ligger. Nuvarande VD fungerar inte och har fått gå på dagen. En interim VD engageras för att analysera bolaget och ge tydlig och transparent information till styrelsen och driva en turnaround.

Vill du veta mer om vad Interim Management betyder, om det kan vara något för dig som ledare eller om det kan vara en lösning som passar ert företag?
Kontakta oss gärna!

Exempel på typiska uppdrag:

En finanschef har lämnat företaget och det finns ingen ersättare på plats. En tillfällig CFO anställdes för att överbrygga klyftan samtidigt som en permanent CFO rekryterades. Eftersom interimen var överkvalificerad gick han omedelbart igenom processer och strukturer och lämnade över en väl fungerande verksamhet till den nya finanschefen.

Ett dotterbolag presterade dåligt och visade röda siffror. Det var inte känt var problemet låg. VD:n fick gå på dagen. En tillfällig vd anlitades för att analysera bolaget och ge tydlig och transparent information till styrelsen. En turnaround genomfördes.

Vill du veta mer om vad Interim Management betyder, om det kan vara något för dig som ledare eller om det kan vara en lösning som passar ert företag?
Kontakta oss gärna!

Vad är det för skillnad på en Managementkonsult och en Interim Manager?

Executive Interim Management står med ena benet i headhunting och andra benet i management consulting. Här har vi listat de största skillnaderna:

Interim ManagerManagement Consultant
Huvudfokus
Att genomföra och driva förändring för att nå operativa resultatAnalys, rådgivning, överföra best practice, designa lösningar och/eller driva program/projektledning
Erfarenhet
Baserar sitt genomförande främst på lång operativ erfarenhet, ledarskap och bransch/funktionell erfarenhet. I vissa fall med några års consulting i bottenBaserar sitt genomförande främst på metoder, processer och analys kombinerat med industriell/funktionell best practice som denne hämtar från konsultbolaget
Genomförande
Agerar som en del av din organisation, ofta med både budget och/eller P/L ansvarAgerar vid sidan av organisationen (ofta i program/projektform
Ålder
+40 beroende på bransch och funktionell bakgrundOfta 25-35 år
Lojalitet
Helt lojal med dig som uppdragsgivare och dina mål. Rapporterar till dig som om denna var anställd. Inga incitament till att sälja in fler Interim ManagersLojal med dig som uppdragsgivare, men också till sitt konsultbolag och dess affärsmål
När är Interim Management den bästa lösningen?

När du snabbt behöver få in en erfaren chef eller specialist inom ett specifikt område. Där rekrytering tar för lång tid och/eller klassiskt management consulting inte ger dig den hands-on genomförandekraft som du behöver. Det kan handla om allt från att fylla en kritisk lucka, ställa om en verksamhet, i samband med digital transformation, expansion, utlandsetablering, avyttring av företag eller liknande. Grundbehovet som du vill få löst är att få hjälp av en eller flera handlingskraftiga ledare som operativt får saker att hända.

Vilka roller tillsätter ni?

Vår huvudfokus är att lösa utmaningar kopplat till roller i företagsledande positioner, eller större initiativ/projekt som ägs av företagsledningen. Med åren har vi också utvecklat nätverk inom vissa specialistgrenar, samt med personer med bakgrund som managementkonsult och som har lång erfarenhet av att driva större komplexa program/projekt. Se exempel på roller här.

Vilka roller är vanligast?

Vi arbetar med alla roller på C-level samt vissa specialistroller. Vanligast är CEO, CFO och Program-/Projektledare för större förändringsprocesser.

Är er urvalsprocess annorlunda än andra leverantörers?

Ja. Vi vet att våra kunder snabbt vill hitta en lösning och – kanske än viktigare – att de inte vill sitta i oändliga intervjuer eller själva söka bland CV:n för att hitta rätt kompetens och person. Vi nöjer oss inte med att matcha fram lämpliga och tillgängliga kandidater, utan arbetar intensivt under ca 1-2 veckor med att handplocka personer i våra nätverk i Sverige och internationellt. På så vis kan vi efter en mycket kort tid föreslå 2–3 personer med exakt relevant bakgrund för uppdraget.

Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?

Processen tar ca 2-4 veckor och inkluderar intervjuer med oss och med kund samt referenstagning.

Hur hanterar ni känslig information?

Konfidentialitet är en hederssak, både gentemot våra uppdragsgivare och Interim Managers. I början av varje samarbete enas vi med kunden om önskad nivå på konfidentialitet och vi använder oss ofta av ett NDA (non-disclosure agreement) innan vi talar med kandidater. Vi har lärt oss att detta i längden gynnar alla parter.

Har jag några garantier om jag anlitar er?

Om ett uppdrag inte skulle utvecklas som förväntat (vilket händer ytterst sällan) så finns det uppsägningsklausuler som vi hedrar. Dessa är uppdragsspecifika, men merparten har en månads uppsägning. Vi hjälper då naturligtvis kunden att hitta en ersättare med lika starka kvalifikationer. Nordic Interim har ansvarsförsäkringar för alla våra konsulter och vi låter alla våra interimare på ledande nivå teckna ett belastningsregisterintyg. Om våra kunder så önskar kan vi låta göra en komplett bakgrundskontroll till självkostnadspris.

Kan jag anställa interimaren efter avslutat uppdrag?

I våra avtal finns övergångsarvoden vid direktanställning av en Interim Manager reglerade. Vi har stor förståelse för att detta kan vara en win/win mellan våra kunder och Interim Professionals.

Hur långt är vanligtvis ett uppdrag?

De flesta av våra uppdrag är direkt kopplade till ett större initiativ hos våra kunder och ofta sträcker sig uppdraget över 6–12 månader, i vissa fall betydligt längre. Det är vanligt att uppdragen blir förlängda.

Behöver jag betala ett startarvode?

Ja, vi tar ut ett mindre arvode vid uppstart av uppdraget.

Vad kostar en interimslösning?

Kostnaden för att engagera en Interim Professional via Nordic Interim beror helt och hållet på roll, situation samt uppdragets längd och omfattning. Som en fingervisning så är det avsevärt billigare än att hyra in en managementkonsult. Tillsammans går vi igenom utmaning och uppdrag och räknar fram ett ungefärligt spann på arvodesnivå för att kunna attrahera och engagera rätt person med rätt kaliber.