Interim Produktionschef

“Med marknadens starkaste nätverk av interima chefer inom produktion och operations kan vi stötta våra kunder i deras utmaningar, oavsett var eller när.”


En interim Produktionschef kommer in i er verksamhet när ni har behov a att lösa ett problem eller utmaning här och nu. En interim Produktionschef kan till exempel ansvara för att övervaka och samordna de olika stegen i produktionen, effektivisera, göra kostnadsbesparingar, säkerställa kvalitet eller fylla en vakans. Att säkerställa att allt från att hantera den dagliga driften inklusive schemaläggning och resursallokering till att ansvara för att produktionsprocesserna är optimerade och att de följer reglerna för säkerhet, hälsa och miljö, är något som tillhör vanliga uppgifter. Ofta tas en interimare in för att lösa en specifik utmaning eller projekt och arbetar nära andra funktioner såsom teknik, marknadsföring och försäljning för att säkerställa att produktionen är i linje med företagets övergripande mål och mål.

Alla Interim Managers som vi samarbetar med har en djup teknisk kompetens, stark ledarskaps- och kommunikationsförmåga, och förmågan att lösa problem och fatta effektiva beslut under press.

Varför välja att engagera en interim Produktionschef?

En interim Produktionschef är ett tryggt och kostnadseffektivt val när er verksamhet står inför en förändring, integration eller andra situationer när man behöver se över inköp, logistik eller varuflödet. En interimare kan även gå in och stötta befintligt team i ett specifikt projekt eller delmoment. 

Har ni en vakans så når ni genom att engagera en interim Produktionschef når ni på kort tid snabba resultat och genomförda förändringar under den tid ni rekryterar en permanent rollinnehavare.

Läs mer om interimschefer

Läs mer om Interim Management

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Nordic Interim har sedan 2004 erfarenhet av att, i nära samarbete med de bästa interimscheferna i Norden, stötta företag att genomföra kritiska projekt i tid och på budget. Genom våra majoritetsägare Valtus Group och vårt globala nätverk kan vi lösa era problem på alla lokala marknader.

Läs mer om hur vi arbetar och om våra processer

När ska man anlita en interim Produktionschef?

 • Vid behov av kostnadsbesparingar
 • Vid flytt av fabrik, nedläggning av fabrik eller när man ska bygga en ny produktionsanläggning
 • För att införa strukturer och processer
 • Vid oro/brist på ledarskap
 • Vid behov av stöttning i specifika projekt
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro
 • Vid problem med kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet

Vanliga frågor om interim produktionschef

När kan jag behöva anlita en interim produktionschef?
 • Vid behov av kostnadsbesparingar
 • Vid flytt av fabrik, nedläggning av fabrik eller när man ska bygga en ny produktionsanläggning
 • För att införa strukturer och processer
 • Vid oro/brist på ledarskap
 • Vid behov av stöttning i specifika projekt
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro
 • Vid problem med kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet
Varför ska jag välja att anlita en interim produktionschef?

En interim Produktionschef är ett tryggt och kostnadseffektivt val när er verksamhet står inför en förändring, integration eller andra situationer när man behöver se över inköp, logistik eller varuflödet. En interimare kan även gå in och stötta befintligt team i ett specifikt projekt eller delmoment. 

Har ni en vakans så når ni genom att engagera en interim Produktionschef når ni på kort tid snabba resultat och genomförda förändringar under den tid ni rekryterar en permanent rollinnehavare.

Har ni interimschefer över hela Sverige?

Ja, vårt nätverk täcker hela Sverige.

Kan ni lösa internationella uppdrag ?

Ja. Vi är del av ett globalt nätverk med partners i 16 länder. Cirka 10% av våra uppdrag är internationella och det ökar från år till år. Det kan vara nordiska företag och organisationer som behöver hjälp globalt, eller internationella företag som behöver hjälp i Norden. Sedan 2020 ingår vi i franska Valtus-koncernen, den europeiska ledaren inom Interim Management.