Interim rekrytering och hyra chef

Genom interim rekrytering kan man hyra en chef under en begränsad tid.

Interim rekrytering betyder att hyra en chef, projektledare eller specialist under en begränsad tid

Att rekrytera en Interim Manager är det mest effektiva sättet att nå en snabb förändring eller fylla en vakans eller sjukfrånvaro. Ofta kommer behovet av en situation där till exempel vid ett akut behov av en turnaround, när man behöver hjälp med en börsintroduktion, när man behöver en person som kan driva ett komplext projekt eller andra situationer där behovet av att snabbt få tillgång till en erfaren ledare som är van att kliva in i hetluften uppstår.

När behöver man hyra en chef?

Interim Management är när en person med lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändringar i en komplex miljö hyrs in när de egna resurserna inte räcker till vid en utmaning, kris eller vakans. Uppdragen är generellt sett mellan 6-12 månader långa och kan vara exekutiva roller som CEO, CFO eller HR-Direktör, eller funktionella specialistroller såsom HR BP, Head of Business Control, eller projekt-/programledning etc.

“Sedan 2004 har Nordic Interim stöttat kunder i att rekrytera kvalificerade och validerade interimshefer i Sverige, Norden och globalt.”

Att hyra en chef är ett modernt sätt att genomföra en snabb förändring i ett företag

När ett företag eller organisation saknar den rätta kompetensen för att ett projekt ska lyckas eller en större förändring måste genomföras, då är Interim Management den trygga och snabba lösningen. Genom att hyra en Interim Manager får man tillgång till en mycket erfaren och hands-on ledare eller specialist.

Skillnaden mellan en interim rekrytering och att anlita en konsult är framför allt att en Interim Manager inte bara analyserar och ger förslag på en strategi, utan även driver och genomför förändringarna. En Interim Manager har en lång operativ erfarenhet medan en konsult främst hämtar kunskap från processer och analyser.

Läs mer om Interim Managers

Så här fungerar det att hyra en chef eller göra en interim rekrytering

Så här fungerar det att anlita en interimskonsult till ett interimsuppdrag.

När vi gör en interim rekrytering så använder vi en väletablerad process som tar hänsyn till både kundernas och kandidaternas intressen. Sedan 2004 har vi utvecklat och förfinat den processen för att snabbt kunna identifiera de mest erfarna och tillgängliga interimscheferna, både nationellt och internationellt. Det har resulterat i framgångsrika resultat i de mest krävande situationerna – nationellt och internationellt.

Läs mer om vår process

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess. 

Nordic Interim har sedan 2004 erfarenhet av att, i nära samarbete med de bästa interimscheferna i Norden, stötta företag att genomföra kritiska projekt i tid och på budget. Genom vårt nätverk Valtus AllianceTM kan vi lösa era problem på alla lokala marknader.