Interim VD/CEO

När behövs en interim VD?

En interim VD är en tillförordnad VD som tillträder med kort varsel under begränsad tid. Vanliga uppdrag kan vara att genomföra turnaround, skapa tillväxt eller att fylla en vakans. Skillnaden jämfört med en managementkonsult är att en interimare inte bara analyserar nuläget utan även genomför de förändringar som behöver göras.

Läs case study: “Interim CEO genomför turnaround av medtechbolag”.


Några exempel på när du kan behöva en interim CEO

Transformation eller turnaround

När en verksamhet står inför exempelvis en förändring eller turnaround är det nödvändigt att ha rätt kompetens ombord. Att driva en turnaround innebär att VD tillsammans med ledningsgruppen vänder ett företag från förlust till vinst.

Interim Management säkerställer att verksamheten når de uppställda målen och att alla medarbetare har rätt förutsättningar att lyckas. En turnaround innebär ofta stora förändringar i organisationen, kraftig kostnadsreducering och fokus på kärnvärden och nyckelprodukter eller tjänster.

Att vara ytterst ansvarig för en transformation kan innebära olika insatser beroende på verksamhetens storlek. I större bolag innebär det oftast ett strategiskt arbete där man säkerställer att mellanchefer har rätt förutsättningar att lyckas med förändringen och här är kommunikation och transparens av yttersta vikt. I mindre bolag är VD oftast operativ och driver aktivt förändringen tillsammans med ledningsgruppen. Även här är kommunikation och transparens nyckeln till framgång.

Interimaren kommer in i verksamheten med nya ögon, en kompetens som saknas internt och med en lång erfarenhet av transformationer och ledarskap. Han/hon analyserar inte bara var problemen ligger, utan driver även förändringsresan och implementerar nya arbetssätt, processer och strukturer. När uppdraget är slutfört kan en permanent VD/CEO ta över en välfungerande verksamhet.

Läs mer om Interim Management

Läs intervju med Stefan Lind, CEO.

Läs case study: “Tillverkningsföretag i kris – interim CEO driver framgångsrik turnaround”.

En interim VD/CEO är en trygg ledare vid affärskritiska utmaningar

Med minst 15 års erfarenhet av ledarskap och affärskritiska utmaningar har en interim VD förmågan att komma in i en orolig organisation och leda verksamheten tryggt i rätt riktigt. Han/hon lyssnar på organisationen, ger medarbetarna rätt förutsättningar för att lyckas och framför allt, kommunicerar tydligt och regelbundet om de förändringar som sker. Interimaren kan driva neddragningar och samtidigt hjälpa och stötta dem som förlorar sina jobb att hitta nya arbetsgivare. Vid en nedläggning av verksamheten har den interima VD:n även förmågan att behålla motivation och engagemang i organisationen fram till sista dagen.

Läs intervju med Ragnar Norbäck, CEO.

Läs intervju med Mikael Wikner, interim Operations Manager.

Driva tillväxt

När ett bolag står inför tillväxt, organiskt, genom förvärv eller internationell lansering, når en interim VD snabba resultat genom en välarbetad strategiplan och genomförande. En erfaren VD vet vilken väg som är rätt och vilka kompetenser som behövs.

Läs case study: “Interim VD skapar modernt e-handelsföretag”.

Läs case study: “Höjd produktionskvalitet och kompetensutveckling”.

En tillfällig VD tillträder med kort varsel och kan utföra många typer av riktade uppdrag.

När är en Interim VD/CEO en bra lösning?

En tillförordnad VD kan vara ett säkert och kostnadseffektivt alternativ när ett företag står inför en förändring, en vändning, integrationer, implementeringar av nya affärssystem, förvärv, avyttringar eller när du behöver fylla en vakans. En tillförordnad chef kan också stödja den befintliga VD och ledningsgruppen i ett specifikt projekt. Detta gäller både börsnoterade och privatägda bolag samt offentlig verksamhet. Genom att använda Interim Management uppnår ditt företag snabba resultat som ökad tillväxt, genomförda förändringar eller som stöd under den tid du rekryterar en permanent VD.

Läs mer om Interim Management

Varför kan en Interim Manager vara avgörande för en verksamhet?

En Interim Manager är ett tryggt och kostnadseffektivt val när verksamheten står inför en tillväxtresa eller en turnaround, eller när man behöver fylla en vakans. En interimare kan även gå in och stötta befintlig ledning i ett specifikt projekt eller delmoment. En Interimare är en kortsiktig injektion som fokuserar på uppgiften och är ovärderlig vid förändringar såsom strategiprojekt, implementeringar eller för att driva tillväxt.

Läs om när det är en bra idé att anlita en Interim Manager.

Läs om Executive Management.

Läs om Interim Management.

Kvalitet, fokus och engagemang

Nordic Interim har sedan 2004 etablerat en kvalificerad och global verksamhet inom Interim Management med fokus på kvalitet, kompetens och genomförandekraft. Vi erbjuder exekutiva interimslösningar på kritiska och komplexa affärsutmaningar. I Sverige, Norden och övriga världen, inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Utöver ett globalt nätverk med Executive Interim Professionals så kan vi med vår egen ledarerfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet bidra med råd och kunskap genom hela processen, från analys och strategi till genomförande, utvärdering och uppföljning.

Läs om hur vi jobbar.

Vanliga frågor om Interim VD/CEO

Vilka roller kan en VD/CEO ta sig an?
 • Interim Koncernchef 
 • Interim VD 
 • Interim CEO 
 • Interim Affärsområdeschef 
 • Interim Divisionschef 
 • Interim Enhetschef 
 • Interim COO 
När kan jag behöva anlita en VD/CEO?
 • I händelse av en transformation eller turnaround
 • Om du behöver stöd vid en krishantering
 • Vid nedskärningar eller nedläggningar
 • Vid affärsproblem/brist på ledarskap
 • Om det finns behov av stöd till särskilda projekt
 • Vid en vakans

Läs mer om när det är en god idé att anlita en Interim VD.

Varför ska du välja att anlita en Interim VD/CEO?

En tillförordnad VD är ett säkert och kostnadseffektivt val när ditt företag står inför en tillväxtresa eller en turnaround, eller när du behöver fylla en vakans. En tillförordnad chef kan också kliva in och stödja befintlig ledning i ett specifikt projekt eller en del.

Genom att anlita en Executive Interim uppnår ditt företag på kort tid snabba resultat i form av ökad tillväxt, genomförd förändring eller som stöd under den tid du rekryterar en permanent VD.

Läs mer om när det är en god idé att anlita en Interim VD.

Är ni specialiserad inom en särskild bransch?

Nej, vi täcker, och har erfarenhet av, alla branscher inom kommersiella företag och offentlig sektor.

Läs om våra tjänster.

Läs om Nordic Interim.

Har ni interimschefer över hela Sverige?

Ja, vi är aktiva och vårt nätverk sträcker sig över hela Sverige.

Läs mer om oss.

Hur kan jag bli en interimschef?

Om du vill bli Interim Manager och vara en del av vårt nätverk, så ladda gärna upp ditt CV. Du är välkommen att kontakta någon av våra medarbetare om du har några frågor eller funderingar.

Ladda upp ditt CV.

Kontakta oss.

Hur kan jag boka ett personligt möte med er?

Du kan antingen ladda upp ditt CV på vår hemsida och informera oss om att du vill ha ett möte med oss, eller så kan du kontakta någon av våra medarbetare direkt. Vi rekommenderar att du kontaktar Lena Haeger, Anette Ahlstedt eller Roger Henrysson i första hand.

Kontakta oss.

Ladda upp ditt CV.

Måste jag ha tidigare erfarenhet som Interimschef för att kunna arbeta med er?

Nej, våra uppdrag kräver en omedelbar start inom 2-4 veckor. Om du är intresserad av att arbeta som interimschef men är fast anställd är du varmt välkommen att kontakta oss och vi kommer att berätta mer, men du ska ha sagt upp din anställning för att kunna ta uppdrag genom oss.

Läs om hur vi jobbar och om vår process.

Behöver jag ha tidigare erfarenhet som Interimschef för att arbeta med er?

Nej, du behöver inte ha erfarenhet från interimsuppdrag. Det finns alltid ett första uppdrag! Du måste dock ha lång erfarenhet av ledande roller i ditt yrke.

Läs om Interim Management.

Läs om interimschefer.

Läs om att bli interimare.

Hur laddar jag upp mitt CV och meddelar min tillgänglighet?

Du kan ladda upp ditt CV, maila eller ringa någon av oss på Nordic Interim för att uppdatera oss om din tillgänglighet. Du hittar alla anställda här.

Syns jag i er databas?

Alla kandidater i vår databas är sökbara på flera olika parametrar. När vi söker efter vissa roller eller kvalifikationer får vi automatiskt en bild av alla kandidater och deras CV. Eftersom det är viktigt för oss att ha en personlig relation med de interimare vi arbetar med har vi en god överblick över våra kandidater.

Läs mer om vårt nätverk.

Läs mer om Interim Managers.

Läs mer om Interim Management.

Jag bor inte i en storstad, kan jag i alla fall arbeta som Interimschef?

Absolut, vi har uppdrag över hela landet.

Vilken bakgrund bör jag ha för att arbeta som Interimschef?

Som Interimschef ska du ha haft ledande roller i minst 15 år, gärna på ledningsgruppsnivå. Du måste ha en mycket stark erfarenhet av att driva förändring och ledarskap i komplexa miljöer och situationer.

Läs om interimschefer.

Läs om hur vi jobbar.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.

Hantera dina cookie-inställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för grundläggande funktioner på webbplatsen att fungera. Grundläggande funktioner är till exempel cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på webbplatsen.

Statistiska cookies

För att veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att samla in statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.