Affärsmöte vid konferensbord
Affärsmöte vid konferensbord

Utmaning

Ett mycket framgångsrikt företag inom finansiella tjänster hade svårt att i tid fylla en kritisk roll inom sin HR-funktion. Rollen krävde en erfaren organisationsutvecklingschef för att ge ledarskap och kontinuitet till teamet som ansvarade för att tillhandahålla viktiga tjänster till företaget. Teamet hade också nyligen gått igenom flera personalförändringar, anställda fick nya roller inom organisationen eller valde att lämna företaget. Teamet behövde kontinuitet, vägledning och stöd för att ha förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Lösning

Globalise tillsatte en organisationsutvecklingschef på C-level med bred erfarenhet inom flera områden, inklusive finansiella tjänster, för att utföra jobbet som Interim Talent & Organizational Development Director. Utöver detta var interimschefen ansvarig för att ta fram ett utkast för 2013 års verksamhetsplan och budget för Talent & Organizational Development avdelningen.

Resultat

Interimaren utförde de dagliga arbetsuppgifterna samtidigt som den specifika vägledning och expertis som behövs för att stödja en rad viktiga initiativ tillhandahölls. Dessa inkluderade den årliga medarbetarundersökningen, den första årliga processen för kompetensöversyn, systemkrav för det föreslagna kompetenshanteringssystemet och en handlingsplan för ledarutveckling för de nästkommande två till tre åren.

Interimschefen slutförde också ett första förslag till avdelningens verksamhetsplan för 2013, projektplaner och driftsbudget som presenterades för HR-gruppen för att initiera processerna för prioritering och finansiering. Introduktionen av den nya direktören initierades, vilket säkerställde kontinuiteten och en snabb integrering.

Källa: www.globalise.com

Läs mer om hur en interim HR-chef eller interim projektledare inom HR kan stötta verksamheten.