Cogs with text
Cogs with text

Interimscase  – Flyttning av produktion från Danmark till Polen  – Interim Projektledare säkerställde en lyckad överföring

Projektet omfattade utbildning av personal i Polen, gradvis överföring av produktionsutrustning, start av produktion i Polen samt avveckling av den danska produktionen samtidigt som verksamheten hölls igång. Den danska interimsleverantören Nexus Interim fick i uppdrag att stödja företaget för att hitta rätt person för projektet. Projektet hade initierats men gick inte som planerat och försenades. En Interim Projektledare som hade flyttat och startat en produktion i Polen tidigare var engagerad.

Projektledaren hade en lång erfarenhet av projektledning och en teknisk bakgrund inom produktionen. Genom att känna till de typiska fallgroparna kunde han förebygga problem innan de inträffade, vilket gav en solid grund för projektet.

“Alla mål har uppnåtts och projektet har varit framgångsrikt. Produktionen flyttades, vi höll vår servicenivå och människor i organisationen var nöjda”

Företagets COO