Hitta de mest attraktiva uppdragen för Executive Interim Managers hos Nordic Interim.
Hitta de mest attraktiva uppdragen för Executive Interim Managers hos Nordic Interim.

Ett riskkapitalbolag köpte ett mellanstort tjänsteföretag och upplevde snart brister. Omedelbar implementering av ett nytt rapporteringssystem och årsredovisning enligt IFRS krävdes. Tiden var för knapp för att hinna rekrytera ny CFO, varför man bestämde sig för att engagera en kvalificerad interim CFO.

Organisationen var tilltufsad. Ekonomiavdelningen hade dålig status, chefen alltför många underställda, och medarbetarna upplevde att de inte blev lyssnade på.

“Jag ägnade mycket tid åt att prata med så många som möjligt och verkligen lyssna på deras problem. Det uppskattades mycket och tände gnistan och arbetslusten åter.”

Redan efter tre veckor kunde företagets första korrekta kvartalsrapport presenteras. Eftersom CFO gick kvar med andra arbetsuppgifter, kunde interimaren koncentrera sig på förbättringsarbete och det nya rapporteringssystemet.

“En vanlig CFO kan lite hårdraget överleva genom att skriva instruktioner på sitt rum. Det funkar inte som interim. Jag måste ut i organisationen och vara ambassadör för avdelningen. Genom att sälja in mig själv kan jag sälja in mina idéer. För att kunna driva förändring måste jag umgås, och ha respekt för människor.”

Korrigerade bristerna och skapade nya rutiner

Andra nödvändiga kompetenser hos en interim är teknisk färdighet och ”hantverkserfarenhet” från olika områden. Liksom stor kommunikationsförmåga, för att kunna sprida vad som görs och varför.

På kort tid styrdes det löpande arbetet upp, ineffektiva arbetssätt förändrades och de mest uppenbara bristerna korrigerades. Tydliga regler och rutiner kommunicerades – kryddade med lite förändringar – då de gamla hade spelat ut sin roll. Andra delar av interimarens analys fick vänta på den permanenta CFO:n.

“Jag efterfrågade nya verktyg för rapportering och föreslog att chefen inte skulle ha så många direktrapporterande underställda, samt att löneavdelningen borde outsourcas.”

Mycket nytta på kort tid

“Det känns bra att kunna göra så mycket nytta på kort tid. Jag gillar att ständigt få uppleva nytt och inte behöva fastna i rutiner; att se potentialen och skapa förutsättningar så att alla kan göra ett bra jobb. Det förenklar om uppdraget är väl beskrivet, så att man vet vad man ska förhålla sig till och kan prioritera rätt. En annan fördel är att inte behöva vara politisk korrekt, inte vara bunden av det politiska spelet utan ha möjlighet att ifrågasätta. Då blir resultatet ofta ännu bättre.”

Läs mer om Interim CFO