Vår kund, en fransk koncern noterad på CAC 40 (benchmark för franska aktiemarknadsindex), behövde skapa ett gemensamt IT Management Shared Service Center och en nätverksstruktur för sin europeiska verksamhet. Målet var att minska kostnaderna för supportfunktionerna och rulla ut CSP till alla enheter. Omorganisationen berörde 300 anställda i tre länder. Genom Globalise tillsattes en senior project manager med uppdraget att utveckla och implementera den nya internationella funktionen.


Vår interima project manager analyserade situationen och resurser, leverantörer valdes ut och projektet lanserades i tre utvalda städer i Frankrike med 150 involverade medarbetare. Tillsammans med ett team av operationella chefer lyckades man öka intresset och viljan för den nya funktionen och arbetssättet internt. Den nya IT-infrastrukturen, som påverkade 2000 servrar, förbättrades och ett servicenivåavtal specificerades. Projektet var mycket framgångsrikt och genomfördes enligt projektplanen i nära samarbete med personal och IT-avdelningarna och blev även en modell för hela koncernen. Detta ledde till flera fördelar för företaget, som bland annat förenkling av processer, operational excellence, säkring och skydd av data, processer enligt best practice och sänkta kostnader genom den nya gemensamma funktionen och servicen