Bakgrund

Ett bolag som nyligen förvärvats av ett PE-bolag har inte nått lönsamhetskraven. Nu vill ägaren förstärka ledningsgruppen med en interim CFO med genomförandekraft.


Uppdrag

Verksamheten ska under 9 månader gå från en division inom en börsnoterad koncern till en självständig legal koncern med verksamhet i 14 länder. Den interima CFO:n ska ta ledarrollen för att utveckla och kvalitetssäkra bolagets ekonomifunktion, processer och rapportering med fokus på affärsstyrning och kassaflödesoptimering. Parallellt ska denne även rekrytera alla huvudkontorsfunktioner inom IT och finans. Planen är att kunna växa snabbt genom förvärv.

Utmaning

Man har ett akut behov av modernisering och förbättring av de finansiella uppföljningssystemen. Ändring eller inköp av nya cashmanagementverktyg behöver styras upp, vilket kräver omedelbara prioriteringar.

Resultat

  • Sänkta kostnader med 20 % och ett förbättrat resultat. Man har lämnat marknader som inte bedömdes kunna bli lönsamma.
  • Affärsplanen genomfördes snabbare än planerat och man har gjort många förändringar i sättet att driva affärsverksamhet, med tydligare mål och uppföljning.
  • En ny organisation är designad.
  • Man har infört systematisk och decentraliserad styrning och uppföljning med tydligare styrningssystem och en strikt agenda för vad som ska ske varje kvartal och månad. Ett tightare uppföljningssystem med förtydligade befogenheter och delegering till självständiga resultatenheter i de olika länderna har genomförts.
  • Ett bra rapporteringssystem till finansierande banker har skapats.
  • Verksamheten har blivit 50 % större, bland annat genom ett större företagsförvärv.

Interimens reflektioner

”Jag intervjuades en torsdag och började följande tisdag. Uppdraget har varit både stimulerande och krävande, med mycket övertid och hands-on. Jag har haft likande uppdrag i stora och små organisationer och förstår snabbt sakläget. Prioriterat är att skapa ett team som fokuserar på rätt saker i rätt ordning. Jag skapade ett projektteam inom IT, redovisning, business control och försäkring. Tillsammans med VD fastställde vi snabbt vilket nytt uppföljningsverktyg som behövdes, och hittade en bas för jobbspecifikation och rekrytering. Jag ändrade i teamet och tog in extern kompetens. Uppdraget har gett mig många nya erfarenheter, det blev större än vi trodde och jag stannade i 12 månader för att hinna lämna över. Det var mitt första men absolut inte mitt sista interimsuppdrag.”

#NORDICINTERIM #LEADERSHIFT #FUTUREOFWORK

Läs mer om våra Interim CFO:er


Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.

Hantera dina cookie-inställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för grundläggande funktioner på webbplatsen att fungera. Grundläggande funktioner är till exempel cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på webbplatsen.

Statistiska cookies

För att veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att samla in statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.