Korridor med 2 personer som möts
Korridor med 2 personer som möts

Den internationella koncernen upplevde en allt starkare konkurrens och en Interim COO tillsattes för att skapa ett kostnadsreduktionsprogram och tillsätta en helt ny funktion.

Situation:

Koncernen inom B2B har 10 internationella dotterbolag i en decentraliserad verksamhet där produkt- och säljbolagen är egna legala enheter som rapporterar direkt till CEO. Koncernen omsätter ca EUR 130 miljoner och man är ledande inom sitt område. I 10 år har den entreprenöriellt drivna verksamheten haft en stadig tillväxt, men upplever nu en allt starkare konkurrens.

Utmaning:

Den ökade konkurrensen har lett till att marginalerna sjunker. De nya PE-ägarna och CEO ser en potential i att genomföra ett kostnadsreduktionsprogram genom att all operations läggs under en person. En omorganisation av alla bolag med uppdelning av enheterna krävdes då flera av dem har både sälj- och operationsdelar.

Lösning:

PE-ägarna och CEO bestämde sig i ett första steg för att skapa en interim COO-roll med uppgiften att:

Skapa en operationsstrategi för koncernen:

 • Planera framtida tillverkningsenheter
 • Hantering av logistik, med fokus på outbound, och ett centralt lager för att reducera bundet kapital
 • Upprätta en central inköpsfunktion
 • Skapa en separat produktutvecklingsenhet för att öka utvecklingstakten

I ett första steg implementera:

 • Kapitalrationaliseringsprogram
 • Starta upp kostnadsreduktionsinitiativ genom centralt inköp
 • Starta upp den nya produktutvecklingsenheten

Efter ca 1,5 år var den interima COO:n klar med sitt uppdrag och en ny funktion, Head of Operations, skapades. 

Resultat efter tillsättning av Interim COO:

 • Lagervärdet minskade med ca 20%
 • En ny roadmap för produkter skapades och produktutvecklingsprojekt inleddes

Ett kostnadsreduktionsprogram initierades av Interim COO med fokus på:

 • Nyckelprodukter (mellan 10–25% kostnadsreduktion för produktionen)
 • Logistik (mellan 10–20% kostnadsreduktion)
 • Outsourcing av produkter/avveckling av en mindre tillverkningsenhet (mellan 20–70% kostnadsreduktion)

Läs mer:
Varför Interim Management
Läs om fler Interimscase