Att integrera ett dotterbolag i ett internationellt moderföretag är vanligt i företagsvärlden. Processen är komplex och inte alltid så enkel som man kan hoppas. Schneider Electric Fire & Security Oy (tidigare Esmi Oy), ägt av Schneider Electric, utnyttjade inte de möjligheter som erbjöds av den internationella koncernen.

“Mitt uppdrag var att hjälpa det finska företaget att utnyttja moderbolagets internationella företagsstrukturer mer effektivt genom att flytta produktutvecklingen och distributionscentret från Finland till Sverige och produktionen till Lettland”, säger Markus Alholm, Interim Director, som ledde det 12 månader långa integrationsprojektet.

”Det är viktigt att involvera medarbetarna vid tuffa åtgärder från början”

Processen att integrera ett företag i en global enhet börjar med att förstå företagets verksamhet och skapa och implementera en global strategi. För att lyckas måste projektledaren arbeta nära medarbetarna för att säkerställa en smidig övergång.

”Om man har försökt att integrera verksamheten med hjälp av en extern konsult tidigare utan att engagera den lokala ledningsgruppen och experter, misslyckas processen lätt under implementeringsfasen, vilket får både personal och företag att lida. Jag ville undvika detta och involverade cheferna i planeringsprocessen från början. Genom att visa mitt förtroende för dem säkerställde jag deras stöd för projektet.”

Att flytta en verksamhet till ett annat land innebär även att man måste säga upp personal i enlighet med lokal arbetsrätt.

”Att flytta en verksamhet är en personlig tragedi för många anställda. Man måste säkerställa att de behåller förtroendet och motivation trots uppsägningar. Detta görs genom att vara öppen, visa uppskattning, lyssna och diskutera. Det var i allas intresse att kollektivförhandlingarna slutfördes så smidigt som möjligt. Vi gjorde det väldigt bra, och de anställda har tackat oss i efterhand.”

Interim Managers använder sin långa erfarenhet av liknande projekt för att få saker att hända

När Schneider Electric bestämde sig för att öka farten i integrationsprocessen av det finska dotterbolaget var alternativet att engagera en interimare ett naturligt val då de hade tidigare goda erfarenheter av detta. Med tanke på komplexiteten i uppdraget var en överkvalificerad Interim Manager som hade lett flera liknande projekt tidigare den bästa lösningen för företaget. Under uppdraget utvecklade Markus även affärsstrategin utöver sitt uppdrag.

”När jag tittade på verksamheten med en utifrån-och-in-blick såg jag en stor outnyttjad potential. Vid sidan av mitt uppdrag vässade jag affärsstrategin ur flera perspektiv. Tack vare detta är företaget nu på en väg mot tillväxt och de anställda är glada över de nya möjligheterna.”

”Markus bidrag överträffade våra förväntningar. Han fick snabbt medarbetarnas förtroende och hans ledarskap gjorde att vi kunde skapa en ny tillväxtstrategi och uppnå projektmålen.” säger Manish Kumar, SVP Digital Buildings på Schneider Electric.

”Uttrycket ’ingen är profet i sitt eget land’ stämmer ofta. Baserat på min erfarenhet från andra företag är det lättare att göra sin röst hörd på olika nivåer i företaget och på så sätt få saker att hända när du kommer utifrån.” avslutar Markus.