Globalise utvecklade ett tyskt dotterbolag till en fransk tillverkare av barnmode till ett modernt e-handelsföretag.

Företaget

Företaget är ett juridiskt oberoende dotterbolag till ett franskt, internationellt postorderföretag för baby-, barn- och mammakläder inom medelprissegmentet. Designen för modekollektionen tas fram i Frankrike och är inspirerad av de senaste trenderna. Sortimentet kompletteras av barnvänliga möbler och dekorativa föremål. Cirka 95% av omsättningen genereras via företagets egen webbshop.

Utmaningen

Under cirka två år hade det tyska dotterbolaget gjort stora förluster på grund av att kunder inte betalade sina fakturor samt ett ökande antal bedrägeriärenden. Det totala beloppet av icke återkrävbara fordringar var i mångmiljonbelopp. Detta genererade också en betydande återbetalning av skatter. Samtidigt visade en analys ett stort behov av optimering av de interna serviceprocesserna och den strategiska inriktningen för hela företaget.

Framgången

Genom Globalise engagerades en interim VD med 35 års erfarenhet av kläder och sportartiklar. Den interima ledaren förde med sig en djup kompetens inom product management, inköp och utveckling av digitala plattformar och appar. Som ett första steg initierade han snabbt effektiva åtgärder för att omstrukturera kreditbedömnings- och kundgodkännandeprocesserna. Som ett resultat minskades andelen ej återkrävbara fordringar i postorderförsäljning drastiskt från ett värde över genomsnittet, till en normal nivå för branschen.

Samtidigt stabiliserade den interima VD:n företagets ekonomiska situation. Han korrigerade försäljningsplaneringen till realistisk nivå och minskade personal-, reklam- och hyreskostnaderna med omfattande omstruktureringsåtgärder. Detta gjordes på en nivå som möjliggjorde ett positivt resultat trots avskrivningar på fordringar. Förändringar i ledningen gjordes och parallellt säkerställde han frigörandet av likvida medel genom förhandling med skattemyndigheten och genom att sälja fordringar mot kunden till en inkassobyrå.

I nästa steg tittade Globalises interimschef framåt och utvecklade, i nära samarbete med det franska moderbolaget, visionen att omvandla verksamheten från en traditionell (katalog) försäljning till ett e-handelsföretag. Inom nio månader hade han tillsammans med teamet reviderat och påskyndat alla interna processer, omorganiserat handlingsplanerna, drivit optimering av kundkommunikation, moderniserat online-butiken genom omfattande visuell och teknisk ombyggnad och tagit de första stegen mot att re-branda varumärket på den tyska marknaden. Efter en kort tid ökade säljkonverteringen betydligt. Efter 18 månader överlämnade han mandatet till den nya VD:n, som också rekryterades av Globalise.

Resultatet

Transformationen var framgångsrik – under en mycket kort period kunde företaget uppnå en operativ och finansiell stabilitet och återgick till lönsamhet samma år. Samtidigt lyckades den interima VD:n inleda den strategiska förändringsresan. Den interna medvetenheten om resurser – en viktig faktor i varje förändringsprocess – har också förändrats fundamentalt. Där katalogförsäljning under lång tid hade satte tempot för affären, fungerar nu organisationen och verksamheten som ett modernt e-handelsföretag.


Läs mer om hur en interim VD eller interim CEO kan stötta verksamheten.