De utländska ägarna måste stänga fabriker i Europa pga. minskad lönsamhet. Utmaningen ligger i att nedmontera verksamheter, säga upp medarbetare och miljösanera områden.

Vår interima VD berättar: ”Jag inledde arbetet som om jag skulle genomföra en turn-around. Jag talade med medarbetare om deras syn på verksamhe­ten, vad som var fel och vad som måste ändras och utifrån det presenterade jag min analys i en 5-punktslista. Samtidigt arbetade ledningsgruppen intensivt med att förbereda avvecklings­arbetet. Vi tog kontakt med kommunerna, jobbcoacher och privata outplacement-företag.”

 ”Ägarnas beslut blev officiellt efter 1,5 månad. Inom 24 timmar hade jag informerat samtlig personal och media om åtgärds­planen. Det var viktigt att fokuserade på varför beslutet tagits, för att undvika framtida tveksamheter. Många blev ledsna, men såg att vi behandlade alla medarbetare väl och att det var viktigt för oss att de mådde så bra som möjligt och helst fick ett nytt jobb.”

 ”Mitt huvudfokus, vilket jag gärna vill råda andra företagsledare att tänka på, var att skapa medarbetare istället för motar­betare. Att omvandla rädslan till en känsla av hopp hjälper de som känner en stor osäkerhet. Jag ville få dem att vilja göra ett lysande slut. För att nå dit, måste de uppleva att de blivit lyfta som individer och lyssnade på. Jag slöt avtal med facket om att våra medarbetare själva fick schemalägga och bestämma när på dygnet de ville jobba. De fick ledigt för att gå på utbildningar och jobbintervjuer och byta pass – så länge som maskinerna gick.”

Resultat

  • I samarbete med facket gjordes en plan för att upprätthålla produktionen. Vi satte veckovisa mål och alla fick dela detta om målet nåddes. Det ledde till produktionsrekord, med hög kvalitet!
  • Medarbetarna gjorde en formidabel insats och förutom beröm fick de en extra julklapp.
  • Vi sålde alla inventarier och byggnader, förhandlade kontrakt, monterade ned maskinparken och miljösanerade marken.
  • Vi arbetar nu tillsammans med kommunen på att göra ett av de vackert belägna industriområdena till bostadsområde.
  • Ägarna var nöjda. Stängningen gick snabbare än beräknat och inom uppsatta ekonomiska ramar.

Interimarens reflektioner

”Det var ett svårt uppdrag rent emotionellt. Det väsentliga var att förstå verksamhetens viktigaste enhet: människorna. Min utmaning som ledare var att förstå människorna för att frigöra energin, få dem att tro på idén, så att de gör det de ska – och att de gillar det! Annars blir det mikromanagement, istället för att tänka på framtiden.”


Läs mer om hur en interim VD eller interim CEO kan stötta verksamheten.