Företaget inom medicinteknik hade inte hängt med i branschens förändrade marknadsförutsättningar. Personlig försäljning hade ersatts av offentliga upphandlingar med pressade priser och den internationella expansionen hade inte lyckats. Försäljningsutvecklingen stagnerade, kostnaderna var inte anpassade och lönsamheten hade sjunkit. Produktutvecklingen var eftersatt och central styrning saknades. Läget var akut. Man behövde snabbt genomföra en turnaround.

”Jag har mer än 20 års erfarenhet från en stor internationell koncern med liknande målgrupp, så det här var ett spännande första interimsuppdrag. Jag hade egentligen dragit mig tillbaka från operativt arbete och ägnat mig åt styrelse-, mentor- och konsultuppdrag de senaste åren, men det här lockade mig!”

Uppdraget

Medan en ny VD skulle rekryteras engagerades via Nordic Interim en interim VD för att ta fram ny affärsplan och åtgärdsprogram för att genomföra en turnaround. Uppdraget omfattade utvärdering av strategier och organisation, översyn av tillverkning, kostnadsreducering och omarbetning av budget samt genomförande av integration av ett par förvärv. En stor utmaning låg i att få med sig medarbetarna.

Resultat

  • Marknadsanalys och affärs­plan genomfördes för att bli ett mer produktdrivet företag
  • En ny organisation och styrning kom på plats tillsammans med ett nytt arbetssätt med tydliga ansvarsområden. Istället för dotterbolagschefer infördes försäljningsansvariga för affärsområden som styr produkter och sortiment
  • Tydlig kommunikation och krismedvetenhet skapades och regelbundna möten för dialog om stra­tegier, problem och möjligheter hölls
  • Management Assessment och översyn av ledningskapaciteten genomfördes. Två landschefer byttes ut och justeringar i koncernledningen gjordes. Rekryteringen av en ny CFO genomfördes
  • Ett kostnadsreduktionsprogram är startades
  • 7% av personalen sades upp
  • Beslut om att avvakta internationaliseringen tills lönsamheten har stabiliserats togs

Interimarens reflektioner:

”Medarbetarna visste att jag var interim med uppdraget att göra en turnaround och ta fram en ny affärsplan. Jag blev väl mottagen eftersom alla ville att företaget skulle utvecklas åt rätt håll. Nästan förvånansvärt smärtfritt bidrog folk till förändringen och accepterade nya ansvarsområden och befogenheter. Flera hade väntat på en organisatorisk förändring och många dotterbolags- och fabrikschefer var aktiva i kostnadsreduktionsprogrammet.”

”Det var väldigt viktigt att vara ständigt närvarande. Den tidigare VD:n hade varit osynlig och medarbetarna var glada över att ha en mer närvarande chef. De första månaderna besökte jag också alla dotterbolag och fabriker.”

”Fördelen med att vara interimare är att helt objek­tivt och sakligt kunna se på verksamheten och vad som måste göras. Jag hade inga förutfattade meningar och ifrågasatte konstant gamla arbetssätt. Varje ”så här är det” bemöttes med ”varför det?” Det resulterade i att var och en måste tänka till och ompröva sitt arbetssätt. Styrelsen ville genomföra förändringen innan en ny VD tillsattes och mitt kontrakt förlängdes till totalt 15 månader. Jag gick sedan in i styrelsen för att säkra kontinuiteten.”


Läs mer om Interim VD

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.

Hantera dina cookie-inställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för grundläggande funktioner på webbplatsen att fungera. Grundläggande funktioner är till exempel cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på webbplatsen.

Statistiska cookies

För att veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att samla in statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.