Christer Brovinius är en erfaren förändringsledare med internationell bakgrund. Hans karriär började på Lindab Group år 1997 och han har fortsatt till roller som VD för maskindivisionen, European Division Manager, hos Air Duct System och Sales & Marketing Director på Schindler Management. Hans första interima VD-roll var för Soutec Group, där han framgångsrikt bidrog till att sälja företaget.

2015 kom han i kontakt med Nordic Interim, vilket ledde till ett uppdrag som VD Tyskland för HTC Floor Systems. Företaget hade varit verksamt i Tyskland sedan 2006 och efter flera år med begränsad tillväxt såg de en negativ utveckling och förlorade pengar. Situationen var brådskande och nedläggningen av fabriken/kontoret hotade. Lösningen var att engagera en erfaren interimschef, och inom två månader efter den första kontakten med Nordic Interim var Christer på plats i Tyskland.

Christer Brovinius

”Det behövdes någon på plats för att göra en analys av vad som måste göras. Det fanns heller ingen tid för en traditionell rekryteringsprocess”

Christer Brovinius

”Det behövdes någon på plats för att göra en analys av vad som måste göras. Det fanns heller ingen tid för en traditionell rekryteringsprocess ”, förklarar Christer.

Inom kort hade han genomfört en analys och hans förslag till styrelsen godkändes. Uppdraget var främst inriktat på att hitta en ny strategi, var det möjligt att rädda företaget eller var en stängning av verksamheten den bästa lösningen? Hur skulle han behålla de anställdas engagemang? Med fullt mandat förväntades han inom ett år att antingen rädda företaget eller stänga ner det.

”Tyska kunder är krävande på ett positivt sätt. Vi förlorade nästan hälften av vår kundbas under mitt första år. Mitt uppdrag var att analysera om vi kunde rädda företaget eller om vi skulle stänga av det. Nyckeln var att återfå förtroende, flytta kundtjänst och lager och göra personalförändringar”, säger Christer.

Christer och styrelsen enades om en strategi för en vändning av bolaget och säkrade ett fåtal anställda som var avgörande för verksamheten och återanställde den tidigare Service Managern som hade lämnat när de flyttade kundtjänsterna till en annan ort. Tillsammans påbörjade de arbetet med att höja servicenivån och hitta nya sätt att driva processer. En roadshow lät dem möta kunder och presentera sin strategi och få förnyat förtroende. Det fanns inga problem med produkterna, men det tidigare beslutet att flytta kundtjänster och lager till en annan ort hade minskat tillgängligheten och servicenivån. Genom att flytta tillbaka dessa kunde de nyanställa förlorad kompetens och dialogen med kunderna kunde återupprättas vilket resulterade i rätt erbjudanden, service och tillgänglighet. Christer skapade ett starkt team som levererade en fantastisk tillväxt. Kunderna uppskattade också förändringen. Tillsammans med teamet kunde han presentera ett positivt resultat. Kompetensen och branschkunskapen fanns redan i organisationen och Christer bidrog med förändringsledarskap, lugn och genomförandekraft.

”Siffrorna steg snabbt och vi besökte många mässor och hade events där vi träffade våra kunder. Vi arbetade hårt med ledarskapsproblem och med att motivera våra anställda. Under 2015-2016 ökade vi försäljningen med 60%. Det var så framgångsrikt att jag fick uppdraget att göra en liknande resa och vändning i Storbritannien, något som också ledde till positiva resultat”, fortsätter Christer.

Efter att ha vänt bolagen i Tyskland och Storbritannien förvärvades HTC Floor Systems av Husqvarna och Christer stannade kvar för att säkerställa integration, försäljning och tjänster i Europa. Christer säger att han gillar att arbeta för svenska företag eftersom han trivs med ledarstilen och företagskulturen som möjliggör engagemang i större utsträckning än i andra europeiska länder.

”I andra länder förväntas du ge svar och dela ut uppgifter. I Sverige söker vi konsensus och fattar ett gemensamt beslut. Det tog lite tid för mina tyska kollegor på HTC Floor Systems att förstå att jag verkligen var intresserad av deras åsikter. ”

Christer fortsätter: ”Det är viktigt att vara ödmjuk inför ditt uppdrag och förstå att de anställda har mycket kunskap och erfarenhet. Du måste lyssna och bilda din göra din egen bild av läget. Prata med kunderna och lyssna på deras behov. När dina medarbetare förstår att du vill lära dig, och höra deras åsikt skapar det ett ’vi’. Kommunikation och öppenhet är mycket viktigt och här var det nödvändigt att vara tydlig med hotet om att stänga av verksamheten.”