Ilmo Laevuo, CEO Gramex
Ilmo Laevuo, CEO Gramex

Under rekryteringsprocessen av en ny VD till GT Musiikkiluvat Oy (GTM) beslutade ägarna att engagera en Executive Interim Manager. Företaget grundades 2016 som en joint venture av Gramex och Teosto och är verksamma inom försäljning och marknadsföring av licenser för bakgrundsmusik.

Gramex VD Ilmo Laevuo berättar att man hade satt en ny strategisk inriktning för företaget och uppdraget för den interima VD:n var att förankra denna i organisationen: “Rekryteringsprocessen för en ny VD tar lätt fyra till sex månader eller mer. Ett företag kan inte vara utan en VD en längre period, en organisation behöver ledarskap. Vi hade möjligheten att använda interna resurser, men enligt min erfarenhet hamnar man då i ett tillstånd av limbo där bara de mest väsentliga uppgifterna utförs.”

Hela GTM:s organisation hade varit starkt engagerad i förbättrings- och effektiviseringsarbete och det var viktigt att medarbetarna förstod att utvecklingen skulle fortsätta. Ilmo berättar att de sökte efter en Interim Manager som fullt ut kunde hantera rollen och säkerställa kontinuiteten i utvecklingen och då de hade tidigare erfarenheter av att använda sig av Interim Management valde de att kontakta Nordic Interim i Finland: “Vårt tidigare samarbete med Nordic Interim var mycket smidigt och därför litade vi på deras stöd igen. Processen var mycket snabb och fokuserad på att hitta den bästa kandidaten. Två lika starka kandidater presenterades och vi valde att engagera Sanna Reunanen vars erfarenhet och personlighet matchade våra behov bäst.”

Då företaget befann sig i en ny situation var det nödvändigt att identifiera de kompetenser som skulle krävas hos den nya permanenta VD:n och för att fortsätta utveckla verksamheten i linje med den satta strategin behövde de hitta en person som var innovationsbenägen och som kunde bygga partnerskap med externa partners.

“Vi satte inte samma kravprofil på den interima VD:n då vi höll det för orealistiskt att förvänta sig det av en person som kommer in under en begränsad tid, men det visade sig snabbt att Sannas erfarenhet av förändringsledning och av att bygga affärer var extremt användningsbar. Så snart som hon hade satt sig in i företagets strategiska inriktning började hon förbereda genomförandet av denna. Samtidigt säkerställde hon att motivationen och engagemanget i organisationen var hög genom att omforma företagskulturen och genomföra nya former av uppföljning. Precis som en dirigent säkerställde Sanna att vår orkester fortsatte att spela i harmoni. Att använda oss av en Executive Interim Manager under rekryteringsprocessen förenklade onboardingen av den nya VD:n och höll engagemanget för vår utvecklingsprocess uppe.”, avslutar Ilmo.