Anlita en interimskonsult

En interimskonsult löser affärskritiska utmaningar

En Interim Manager går in i verksamheter som står inför, eller befinner sig i, affärskritiska utmaningar och där man inte har rätt kompetens internt. En interimskonsult kan också snabbt fylla en vakans eller leda olika projekt och program. Interimschefer löser utmaningar, genomför transformationer och kan fylla en vakans eller sjukfrånvaro. Alla uppdrag är unika och genom att anlita en interimare får du en ledare som vet exakt vad ni behöver vid exakt rätt tidpunkt. En Executive Interim ManagerProject Manager eller Funktionell Specialist är en snabb vitamininjektion för ett projekt eller en specifik uppgift, fokuserar på uppdraget och är ovärderlig under förändringar som till exempel strategiprojekt, implementationer eller för att driva tillväxt.

Styrkan med att vara interimskonsult är att man lättare och snabbare kan att vara exekutiv och ta obekväma beslut.

Våra operativa interimskonsulter har lång erfarenhet och kliver direkt in i kritiska situationer

En interimare driver projekt eller en specifik uppgift, fokuserar på uppdraget och är ovärderlig under förändringar som till exempel strategiprojekt, implementationer eller för att driva tillväxt. När en Interim Manager kliver in i en organisation under en begränsad tid blir han/hon inte lika exponerad för internpolitik som en permanent medarbetare, utan kan fokusera på själva uppdraget och lösa ett problem med ett mycket praktiskt och hands-on perspektiv. Uppdragsgivaren behöver inte bekymra sig för att saker landar i långa powerpointpresentationer eller slutar i strategiska frågeställningar. En interimare får sakerna gjorda och genomförda och lämnar ett väl fungerande team och en långsiktig och hållbar lösning efter sig.

Sedan 2004 har våra interimskonsulter anlitats för att lösa komplexa och affärskritiska uppdrag, i Sverige och internationellt. Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och Interim Manager för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Läs artikeln “7 anledningar att anlita en interimskonsult”


I många fall drivs en transformation eller ett projekt bäst av en utomstående person som under en period kan koncentrera sig fullt ut på det specifika uppdraget. Verksamheten kan fortgå under tiden utan att tappa fart. Det är en riktig win-win-situation!

Varför är Interim Management en effektiv lösning?

En Interim Manager är en erfaren ledare med resultatfokus. När en organisation saknar en resurs eller rätt kompetens för ett projekt, förändring, en specifik kritisk utmaning eller vakans, är Interim Management en trygg, snabb och kostnadseffektiv lösning. En interimare anlitas för en tidsbegränsad period och kommer in i er organisation med mycket kort varsel. På det här sättet får ni tillgång till en mycket erfaren och hands-on ledare eller funktionell specialist. En gemensam faktor för interimare är att de drivs av att leda och utveckla sitt team/teams och är inte rädda för att rulla upp ärmarna och arbeta hands-on då de flesta uppdrag kräver att man arbetar både operationellt och strategiskt.

En interimskonsult har lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändring i en komplex miljö. Med en bakgrund från privat eller offentlig sektor, har han/hon valt att kliva av en permanent roll för att ta sig an tidsbegränsade uppdrag för att dela med sig av sin erfarenhet och skapa långsiktiga resultat.

Vid två tillfällen har den permanenta rollinnehavaren fått gå på dagen och ledningen kunde inte ha rollen vakant och tappa fart. I ett annat fall så hade man stora utmaningar med att funktionen inte fungerade och behövde struktureras upp. Det är jätteviktigt att bygga förtroende och säga att ”det här problemet ska jag lösa åt er”. En Interim Manager tar bekymret från ledningens axlar, kavlar upp ärmarna och levererar.

Patrik Falk

Förändring är fokus för nästan alla uppdrag. Att gå in i ett uppdrag med ett tydligt mål är det som triggar en interimare. En gemensam faktor är att de drivs av att leda och utveckla sitt team/teams och är inte rädda för att rulla upp ärmarna och arbeta hands-on då de flesta uppdrag kräver att man arbetar både operationellt och strategiskt.

”Vi har lyckats väl och ökat såväl omsättning som EBITA rejält. Det handlade mycket om att sätta rätt strategi, rätt ledarskap och att kommunicera regelbundet och tydligt. Organisationen behövde tydliga mål och delmål att arbeta mot. Som interimare får man inte vara rädd för att ta tuffa beslut och byta ut personal där det inte fungerar. Man måste gå ut i organisationen och lyssna, ofta har man inte förstått helheten och då måste man förklara varför förändringen måste ske och hur deras individuella bidrag stöttar detta.” – interim CEO för PE-ägt bolag.

Bättre och mer prisvärt än konsultlösningar när projekt ska genomföras

När analysen är genomförd står implementeringen i centrum. En Interim Manager gör inte bara analys och tar fram en action plan, utan genomför också denna med fullt mandat och ser till att organisationen kan fortsätta driva utvecklingen i rätt riktning och med hållbara resultat. 

Vanliga frågor om interimskonsulter

Vad är en interimskonsult?

En interimskonsult har lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändringar i en komplex miljö. Har bakgrund inom näringslivet eller offentlig verksamhet och har valt att kliva av en fast roll för att i stället ta tidsbegränsade uppdrag.

Vad är skillnaden mellan en Interimskonsult och en Managementkonsult?

Executive Interim Management står med ena benet i headhunting och andra benet i management consulting. Här har vi listat de största skillnaderna:

InterimskonsultManagementkonsult
Huvudfokus
Att genomföra och driva förändring för att nå operativa resultatAnalys, rådgivning, överföra best practice, designa lösningar och/eller driva program/projektledning
Erfarenhet
Baserar sitt genomförande främst på lång operativ erfarenhet, ledarskap och bransch/funktionell erfarenhet. I vissa fall med några års consulting i bottenBaserar sitt genomförande främst på metoder, processer och analys kombinerat med industriell/funktionell best practice som denne hämtar från konsultbolaget
Genomförande
Agerar som en del av din organisation, ofta med både budget och/eller P/L ansvarAgerar vid sidan av organisationen (ofta i program/projektform
Ålder
+40 beroende på bransch och funktionell bakgrundOftast 25-35
Lojalitet
Helt lojal med dig som uppdragsgivare och dina mål. Rapporterar till dig som om denna var anställd. Inga incitament till att sälja in fler interimskonsulterLojal med dig som uppdragsgivare, men också till sitt konsultbolag och dess affärsmål
När är en interimskonsult den bästa lösningen?

När du snabbt behöver få in en erfaren chef eller specialist inom ett specifikt område. Där rekrytering tar för lång tid och/eller klassiskt management consulting inte ger dig det hands-on genomförande av satt strategi som du behöver. Det kan handla om allt från att fylla en kritisk vakans, ställa om en verksamhet, i samband med digital transformation, expansion, utlandsetablering, avyttring av företag eller att integrera förvärv.

Läs om våra tjänster.

Vilka roller kan en interimskonsult/interimschef fylla?

Interim CXO & Interim Executives

 • CEO/VD / Koncernchef
 • CFO/ Ekonomi- och Finansdirektör
 • CTO/ Teknisk direktör
 • CIO/ Informationsdirektör (IT)
 • COO/ Operativ chef
 • SVP / Vice direktör
 • Affärsområdeschef
 • VP Sales / Försäljningsdirektör
 • SVP Marketing / Marknadsföringsdirektör
 • SVP Operations / Driftschef /
 • R&D / Forskning och Utveckling
 • HR / Human Resources / Personaldirektör / Personalchef
 • Inköpschef

Programledare & Projektledare

 • PMO / Head of Program Office / Programchef
 • Project Office Director
 • Senior Project Director / Senior Projektdirektör

Chef för nyckelfunktioner

Andra nyckelroller

Läs om våra tjänster.

Hur långt är ett uppdrag för en interimskonsult?

De flesta av våra uppdrag är direkt kopplade till ett större initiativ hos våra kunder och ofta sträcker sig uppdraget över 6–12 månader, i vissa fall betydligt längre. Det är vanligt att uppdragen blir förlängda.

Läs om hur vi jobbar.

Vad kostar det att anlita en interimskonsult?

Kostnaden för att engagera en interimskonsult/interimschef beror helt och hållet på roll, situation samt uppdragets längd och omfattning. Som en fingervisning så är det avsevärt billigare än att hyra in en managementkonsult. Tillsammans går vi igenom utmaning och uppdrag och räknar fram ett ungefärligt spann på arvodesnivå för att kunna attrahera och engagera rätt person med rätt kaliber.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.

Hantera dina cookie-inställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för grundläggande funktioner på webbplatsen att fungera. Grundläggande funktioner är till exempel cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på webbplatsen.

Statistiska cookies

För att veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att samla in statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.