Interimstjänster erbjuder ett flexibelt och effektivt sätt att nå framgång

Genom att använda sig av interimstjänster får företag och organisationer tillgång till en flexibel och effektiv lösning för att möta kortvariga behov av ledarskap och expertis. På detta sätt kan ägare, styrelser eller ledning snabbt engagera en Interim Manager för att fylla ett kritiskt kompetensbehov eller för att leda ett komplext projekt.

En kostnadseffektiv lösning på kritiska utmaningar

Interimstjänster är en kostnadseffektiv lösning för företag då man i stället för att anställa en person permanent med alla de kostnader det medför, kan engagera en Executive Interim Manager för exakt den tidsperiod när man har behov av en specifik kompetens.

Interim Executive Managers har en bred erfarenhet och expertis inom olika branscher och funktioner. Med en bakgrund i ledande befattningar har de en djup förståelse för komplexa affärsutmaningar, vet vad som fungerar och kan ifrågasätta gamla sanningar. Med en objektiv synvinkel på företagets verksamhet och utan att ha en historia inom företaget står de utanför internpolitik och förutfattade meningar som kan påverka beslutsfattande. Detta gör att de agerar som neutrala förändringsledare med fullt fokus på att driva resultat och uppnå mål på ett effektivt och hållbart sätt.

Flexibilitet och anpassningsförmåga

En av de främsta fördelarna med interimstjänster är flexibiliteten de erbjuder. Direkt tillgängliga anpassar sig Interim Managers sig snabbt till företagets behov och levererar hållbara resultat från dag ett.

Interim Executive Managers spelar en viktig roll för organisationer genom att erbjuda flexibilitet, erfarenhet och objektivitet för att stötta företag genom perioder av förändring och tillväxt. Genom sitt operativa ledarskap möjliggör de affärsframgång och säkerställer långsiktig hållbarhet för organisationer i alla branscher och storlekar.

Interimstjänster är det bästa av två världar

Med dagens intensiva utvecklingstakt behövs en flexibel organisation som har förmågan att reagera snabbt och effektivt på förändringar, hot och möjligheter. Det går allt snabbare och konkurrensen är global. Digitalisering kräver transformation, förändring och omfördelning av resurser.

Men vad gör du när det inte finns tid att rekrytera eller ekonomiskt utrymme för en traditionell managementkonsult? Lösningen för ett starkt växande antal företag inom både privat och offentlig verksamhet är interimstjänster. Med kort varsel får ni tillgång till en kvalificerad Interim Manager eller funktionell specialist. En erfaren ledare med senior profil som tar operationellt ansvar och fokuserar fullt på det fördefinierade uppdraget. Det är en kostnadseffektiv lösning som ger uppdragsgivaren optimal flexibilitet att genomföra de nödvändiga transformationerna.

Vi löser er utmaning

Har ni ett affärskritiskt kompetensbehov, saknar rätt ledarskap, behöver driva en transformation eller skapa tillväxt och resultat? Tillsammans med de mest erfarna Interim Executives på marknaden löser vi våra kunders utmaningar och stärker deras konkurrenskraft.

I 20 år har vi byggt och utvecklat Executive Interim Managementbranschen i Norden. Vi har omfattande erfarenhet av olika former av komplexa utmaningar som organisationer kan stå inför, och vi hjälper er genom att snabbt identifiera rätt Executive Interim Manager för att lösa era utmaningar.

Alla uppdrag är unika och vi tar en aktiv roll genom hela processen, från definition av uppdraget, tillsättning av rätt person, genomförande av uppdraget, kvalitetskontroll och uppföljning.