Lösningar för Private Equity

Vi hjälper Private Equity-bolag i deras utmaningar

Nordic Interim biträder aktiva ägare under hela livscykeln. Genom åren har vi biträtt i ett flertal ärenden, såväl i Norden som globalt.

Vi tillhandahåller globalt stöd för att utvärdera, göra turnaround, förvärva, avyttra eller avsluta enheter som inte presterar tillräckligt bra 

Under fasen för bedömning av ett förvärv, när tillväxtplaner ska genomföras, i turnaround, när ytterligare förvärv ska genomföras, vid avyttring av ett företag eller t.ex. vid fullständig exit. I dessa situationer har vi med oss de färdigheter och verktyg som behövs, oberoende var i världen hjälpen behövs.

Utvärdering/Due Diligence av potentiella förvärv

När man funderar på att förvärva ett företag finns det många saker att tänka på, och det kan bli både en lång och dyr resa om den inte hanteras väl. Våra interim konsulter med lång erfarenhet av att driva och leda Due Diligence-processer kan samarbeta med ditt team för att framgångsrikt styra DD-processen.

Genomföra tillväxtplaner

När du beslutar om en tillväxtstrategi måste du undersöka alla delar av företaget för att hitta och prioritera de områden som har bäst potential att växa. Att utveckla nya produkter eller tjänster, eller utveckla befintliga, nå nya kunder eller marknader är en komplex och kostsam process med många parallella initiativ. När dessa initiativ riskerar att försenas eller när du saknar rätt kompetens för att leda och genomföra planerna kan vi stödja dig.

Medtech-företaget hade inte hängt med i de förändrade marknadsförhållandena i branschen. Produktutvecklingen gick för långsamt och central styrning saknades. Situationen var akut. En vändning var nödvändig.

Genomföra turnarounds

För att utföra en framgångsrik turnaround behöver du en specialist som har gjort detta många gånger. Detta kan vara en interim VD, CFO eller CRO (Chief Restructuring Officer). En kostnadseffektiv och framgångssäkrad åtgärd är att anlita en expert utanför organisationen som kan lösa problemen och lämna över ett lönsamt och hållbart företag till befintlig eller ny VD.  

Att avyttra eller förvärva företag

M&A ses ofta som en viktig hävstång för att öka tillväxt och marknadsandelar. Naturligtvis finns det ofta en otålighet från ägare och styrelse att se sina förväntningar bli verklighet och förverkligandet av olika synergier. Men om processen går för snabbt och inte kontrolleras ordentligt kan saker gå fel. Vi hjälper dig med rätt kompetens i de olika stegen.

Att göra en exit

En exitstrategi tar hänsyn till aspekter och beskriver all information och åtgärder som är nödvändiga för att avyttra eller avsluta företaget. En Interim Professional kan samarbeta med dig och hjälpa dig att sätta rätt exitstrategi och aktivt vara involverad i hela processen.

Vi hjälper dig med rätt kompetens i de olika stegen för att säkerställa en framgångsrik process.

Cecilia Brink, Nordic Interim

Case studies om Private Equity

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.

Hantera dina cookie-inställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för grundläggande funktioner på webbplatsen att fungera. Grundläggande funktioner är till exempel cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på webbplatsen.

Statistiska cookies

För att veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att samla in statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.