Program- och Projektledning

Program- och Projektledning som säkrar framgången för dina kritiska initiativ

Systemimplementering, flytt av en fabrik, implementering av nya arbetssätt eller effektivisering av supply chain. När stora initiativ ska genomföras eller flera parallella projekt ska drivas samtidigt. Det kan vara svårt att behålla överblicken och säkerställa att alla projekt blir färdiga i tid och enligt satt budget. En interim Program- eller Project Manager ansvarar för implementering, hitta synergier, prioritera och för att säkerställa ett framgångsrikt resultat. Vi engagerar oss för att hitta rätt Interim Manager för era behov och som passar in i er företagskultur.

”Jag kan stå utanför den interna politiken och fokusera på uppdraget.”

Case Studies inom Program- och Projektledning