Vår kund är ett snabbväxande och börsnoterat Techbolag som driver en global expansionsstrategi.

Bolaget söker en erfaren interim CFO som kan ”team-up”’ med VD och som dennes ”högra hand” på heltid stötta den internationella expansionen till dess en långsiktig lösning är på plats.

Uppdraget startar omedelbart nu under försommaren och placeringsorten är Stockholm. Arbetstempot är högt och resandet kan periodvis bli intensivt.

Den ideala interimaren har mångårig erfarenhet som CFO med erfarenhet av att framgångsrikt stödja lönsam internationell uppskalning av snabbväxande verksamheter.

Som utvald interimare förstår du dynamiken i att vara börsnoterad. Du har erfarenhet av finansieringsrundor och kompetens inom avtalsförhandlingar inkl. prissättning av licenser och samarbetskontrakt.

Erfarenhet av förvärv är meriterande. Du har stark förmåga att genom andra säkra ekonomisk kvalitetsrapportering till alla intressenter.

Din personlighet kan beskrivas som en påtaglig ”kan-göra” läggning i kombination med operativa och strategiska färdigheter.