Tillsatt 2021-07-28

Vår kund är en världsledande leverantör inom bilindustrin med anläggningar runt om i världen. Företaget tar nu nästa steg för att utveckla mjukvara och annan avancerad teknologi för Autonomous Drivning.

För att säkerställa att produkt- och teknikstrategin är i världsklass samt olika projekt exekveras på ett optimalt sätt vill vår kund engagera en mycket erfaren Interim Product Director.

Samarbeta med oss och hjälp oss att lösa vår kunds behov.

Rätt Interim Manager har

  • Lång erfarenhet av strategisk planering av Produkt & Teknologi
  • Djup förståelse för både mjukvara och hårdvara
  • Förmågan att kunna arbeta i en multikulturell och internationell miljö är avgörande

När: Uppdraget börjar omedelbart och pågår 9-12 månader.
Var: Platsen är centrala Europa.