Vår kund är ett snabbväxande PE-ägt IT bolag med mycket stora ambitioner. Verksamheten bedrivs i Sverige såväl som i ett flertal europeiska länder. Bolaget, som omsätter ett par hundra miljoner SEK, har fin lönsamhet och växer snabbt både organiskt såväl som via köp.

Bolaget söker en erfaren interim CFO, som kan hela “hantverket”, och som kan ”team-up”’ med VD. Huvuduppdraget är ett utveckla

CFO funktionen så att denna kan stödja hela verksamheten (i Sverige såväl som internationellt) och också uppfylla kravet från en professionell PE-ägare.

Uppdraget startar omedelbart.

Huvudplacering är i Mälardalen, där ett par dagar i veckan kan vara i Stockholm.