Vår kund, som är aktiv inom tillverkningsindustrin och med omsättning i miljardklassen, vill utveckla sin IS/IT. Vår kund vill därför anlita en erfaren IT-chef/CIO för att leda processen och samtidigt säkra den operativa kvalitén.

Samarbeta med oss och hjälp oss att lösa vår kunds behov.

Rätt person har lång erfarenhet av att driva och förbättra IS/IT i tillverkningsindustrin, helst inom processindustrin. Han/hon förstår hur IT kan bidra till god affärs- och produktivitetsförbättringar samt vet vilka färdigheter som kommer att krävas i framtiden för att genomföra det. Den rätta personen kommer också, beroende på relevant kompetens och erfarenhet, att arbeta fram och föreslå framtida riktning för IS/IT och se till att den implementerade tekniken skapar maximalt värde för företaget.

Uppdraget påbörjas omedelbart.
Huvudort: Stockholm.

Tillsatt 2018-07-03.