Vår kund, ett stort logistikföretag, genomgår en större transformation. Ökad kvalitet samtidigt som kostnader måste reduceras är viktiga delar för att möta dagens och morgondagens behov. Samarbeta med oss och hjälp oss att lösa vår kunds utmaningar.

Rätt Executive Interim Professional har en gedigen erfarenhet inom operations med fokus på logistik samt är en erkänt bra ledare för större organisationer på +1000 medarbetare.

Uppdraget startar omgående och varar 6-9 månader i en första fas.
Huvudplacering Stockholm.HR Director 2018 07 11.jpg