Vi har förfrågningar från kunder som önskar engagera vitsordade oberoende förändringsledare & strategikonsulter med bakgrund från välrenommerade managementkonsultbolag.

Särskilt fokus just nu är erfarenhet av att visualisera, definiera, leda och implementera omfattande tvärfunktionella verksamhetsprojekt som omfattar strategi, affär, organisation, processer, kompetenser, människor, teknik och IT.

Uppdragen börjar omgående och förväntas pågå 3-6 månader.