Vår kund grundades för 90 år sedan och är en internationellt ledande aktör inom processindustrin. Företaget fokuserar på specialprodukter som tillverkas i raffinaderier i Europa och Sydamerika. Organisationen består av 1 100 anställda, opererar i 30 länder och hade en omsättning på 15 miljarder SEK år 2017.

Vår kund vill engagera en senior interim CFO med mycket stark ledarkompetens och gedigen erfarenhet från seniora och breda CFO positioner i stora, globala företag. Finansorganisationen består av 120 personer och i tillägg till Treasury, Group Business Control och Finance består också organisationen av CIO, Real Estate, Legal, Group Risk Management och Head of Internal Audit. Rätt interimsprofil har lång och gedigen erfarenhet från stora, internationella och komplexa verksamheter, och erfarenhet av att leda förändring. Erfarenhet av Risk management är avgörande så CFO funktionen hanterar ett brett spektra av risk, inklusive finansiell, råvara och valutarisk. Erfarenhet från finansiering och förhandling är avgörande. Bakgrund från processindustrin är meriterande, alternativt tillverknings- eller metallindustri.

Placering i Stockholm med behov av visst resande.
Startdatum är per omgående.