Assignment ad woman + Stockholm skyskrapers
Assignment ad woman + Stockholm skyskrapers

Tillsatt 2021-06-14

Vår kund är ett välkänt fastighet- och facility management (FM) företag med fokus på den nordiska marknaden. Vår kund önskar utveckla sina FM lösningar till en ny nivå och därför engagera en erfaren

Rätt Interim Management har

  • En relevant bakgrund inom Facility Management eller motsvarande,
  • En förmåga att både leda en verksamhet och att vara framåtblickande i att utveckla morgondagens kunderbjudande.
  • Bakgrund som managementkonsult tidigt i karriären är en användbar erfarenhet för att driva Innovationsagendan som är en del av uppdraget.

Samarbeta med oss och hjälp oss att lösa vår kunds utmaning.

När: Start omgående
Var: Huvudplacering: Stockholm