uppdragsannons med kvinna och hötorgsskraporna
uppdragsannons med kvinna och hötorgsskraporna

Tillsatt 2021-04-09

Vår kund är ett stort tjänsteproducerande företag med en omsättning på över 3 Miljarder SEK.

Företaget genomgår just nu en större förändringsresa där företagsledningen också önskar ta nästa kliv inom inköp.

Samarbeta med oss och hjälp oss lösa vår kunds utmaning.

Rätt Interim Manager är en modern och operativ Inköpschef som kan arbeta både strategisk med hela inköpsvolymen såväl som vara operativt engagerad i direkt inköpsarbete.

Rätt person har dokumenterat bra ledaregenskaper och har visat sig vara utmärkt i att utveckla en mindre inköpsfunktion till en helt ny nivå.

Uppdraget startar omgående
Huvudplacering är Stockholm.