Vår kund är en framgångsrik fastighetsutvecklare som är lönsam och välskött. Bolaget står nu inför en ny fas i sin lönsamma utvecklingsresa. Vi söker en Interim CEO. En senior och mycket erfaren ledare, med lång erfarenhet inom fastighetsinvesteringar, förvaltning och projektering.

Uppdraget startar under hösten och kommer pågå 1 – 2 år.

Annan lösning