Tillsatt – Vi söker Interim CFO med erfarenhet från privata och börsnoterade bolag. Resor inom Norden kan förutses.

Placering i Stockholm.
Start i januari och 3-6 månader framåt.