Vår uppdragsgivare, ett väletablerat PE bolag, är nära signing att förvärva och genomföra en ”carve-out” av en del av en börsnoterad koncern.

Carve-out delen är en tjänsteverksamhet och omsätter drygt 200 MSEK i fyra länder. Nu vill vår uppdragsgivare engagera en operativ CFO med relevant erfarenhet för att förbereda och genomföra arbetet att skapa ett fristående och fungerande bolag med operativa processer och ekonomistyrning. Och vi söker dig som vill hjälpa oss att lösa uppdragsgivarens behov. Uppdraget kan påbörjas i mitten av augusti (och inkluderar då också förberedelser inför closing) alternativt mitten av september.

Placering i Stockholm.