Vår kund är ett läkemedelsbolag. I en av deras svenska produktionsenheter har man behov av att stabilisera produktionsorganisationen, för att fortsatt säkerställa kvalitetskrav och produktionsvolymer. Man behöver hantera ett antal konkreta kortsiktiga utmaningar som i stor grad har med personalledarskap att göra.

Rätt Interim Professional för detta uppdrag är en erfaren ledare med stark kompetens avseende personalledarskap i svensk kollektivmiljö, inklusive dialog med fackliga organisationer. Vår kund ser helst att man har erfarenhet av läkemedelsproduktion eller den typen av reglerad miljö, för att snabbt kunna komma in i situationen och vidta rätt åtgärder. Man behöver ha förmåga att lyssna på personalen och vidta rätt korrigerande åtgärder, snarare än att göra drastiska förändringar.

Placering är norr om Stockholm. Start omgående och 3-6 månader framåt.