Tillsatt. 2022-10-06

***

Vi söker en interim Hållbarhets- och Kvalitetschef till vår kund som är en ledande återförsäljare av produkter och tjänster riktat mot industrikunder.

Ansvarsområden omfattar bland annat:

  • Leda och utveckla hållbarhetsarbetet på en strategisk nivå, med specifikt ansvar för koncernens ledningssystem, miljö samt hållbarhet i leverantörskedjan
  • Hållbarhetsmål och uppföljning
  • Ledningssystem med tillhörande certifikat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • Säkerställa att det finns en ändamålsenlig intern och extern kommunikation inom området

Kravprofil:

  • Minst 8 års relevant yrkeserfarenhet
  • Erfarenhet av personalledning samt dokumenterat goda ledaregenskaper
  • Akademisk examen
  • Utbildad i ISO 9001, 14001 och 45001
  • Utbildad internrevisor

Placering: Stockholm
Längd: 6-12 månader
Start: Omgående