Vår kund är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. Koncernens omsättning är > 85.000 MSEK.

E-handelsverksamheten växer snabbt och tillsammans med vår kund söker vi flödesoptimeringsansvarig. Rollen är en nyckelroll för organisationen och ansvarar för både operativ och taktisk flödesoptimering. Rollen ingår i organisationens ledningsgrupp och har chefsansvar för gruppen.
Djup kunskap om logistikoptimering och ledarskapserfarenhet är ett krav.

Start omedelbart. Uppdragets längd 12 månader.
Placering Storstockholm.