Är du en bevisat grundtrygg operativ förändringsledare som fungerar allra bäst i en miljö i ständig beredskap och i kris? Ja då har vi uppdraget för dig.

Vår kund är ett internationellt tjänsteföretag som fått en chefsvakans i linjen för ett verksamhetsområde som bedrivs 24/7.

Jobbet är att dels ta hand om, leda och driva utvecklingen av ett kompetent team på drygt 50 personer inkl. mellanchefer dels som att vara chef & ambassadör på hög nivå vis a vis interna och externa intressenter.

Utmaningen ligger i att leda energin i rätt riktning och genomföra beslutade förändringar utan negativ påverkan på kunderna.

Start: Omgående och i ca 6 månader
Ort: Stockholm