Vi söker en erfaren och operativ interim Platschef med ansvar för produktion, drift och underhåll i en komplex produktionsmiljö. Gärna erfarenhet av att leda produktionsprocesser inom  processindustrier som t ex gas, olja, massa/papper eller energi. Uppdraget ska påbörjas så snart som möjligt och pågå i fyra till sex månader med uppehåll för juli.

Placering i Stockholm.

Tillsatt 2013-06-19.