Vår kund är ett nystartat och spännande FinTech bolag.

Företaget har precis fått ny finansiering från ett flertal välrenommerade investerare och samtidigt gjort flera spännande kommersiella genombrott.

För att säkra den nya expansiva fasen önskar vår kund engagera en erfaren Interim Program/Project Manager.

Rätt person har förmåga ett effektivt kunna leda flera parallella Softwareprojekt så att de möter krav avseende specifikation, kostnad och tid. Rätt person är väl förtrogen med moderna arbetssätt för projektgenomförande och styrning av dessa typer av utvecklingsprojekt. Intresse för både kunddimensionen såväl som teknologidimensionen är avgörande för att lyckas.

Uppdraget startar så snart som möjligt.
Huvudplacering Stockholm.2019-05-13 Gruppbild 2.jpg