Vår kund, en mycket stor organisation med + 5.000 personer, bygger en ny organisation för sin produktledning. En av produktkategorierna är medicinsk utrustning. Samarbeta med oss och hjälp oss lösa vår kunds behov. Rätt person har en stark bakgrund från Product Management av mycket sofistikerade produkter (hårdvara och mjukvara), helst medicinsk utrustning. Förmågan att hantera en kritisk produktportfölj i en mycket komplex organisation är avgörande för att lyckas.

Uppdraget startar omedelbart.

Huvudplacering Stockholm.