Vår kund är en mycket stor organisation som ansvarar för och driver bland annat flera av Sveriges största infrastruktursatsningar. Som en del av kraftigt ökade infrastruktursatsningar över lag önskar man förstärka sin organisation och engagera en mycket erfaren Senior Program & Projektchef.

Rätt person har varit ansvarig för stora program & projektkontor i mångmiljardklassen och som innehåller flera delprojekt.

Exempel på industriell bakgrund är: Bygg & Anläggning, Oil & Gas, Telecom, IT infrastruktur och liknande verksamhet. Bakgrund från internationell miljö är viktig.

Start: Omedelbart.
Placering: Mälardalen.